Hyvä tietää / Introduction

Meidän koulumme

Lohikosken koulu sijaitsee viiden minuutin matkan päässä Jyväskylän keskustasta. Koulun rakennustyöt ovat alkaneet vuonna 1965 ja ensimmäiset oppilaat pääsivät aloittamaan koulunkäynnin syksyllä 1967. Nykyään koulussamme annetaan opetusta 1. - 6. - luokkalaisille sekä erityistä tukea tarvitsevien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Yleisopetuksen luokkia on 13 ja erityisluokkia kolme. Erityisopetusta järjestetään sekä alueellisessa pienryhmässä (PR) sekä yksilöllisen opetuksen pienryhmissä (YPR). Oppilaita on yhteensä 299.

Lohikosken koulun toiminta-ajatuksena on tukea lasta kasvamaan itseensä luottavaksi ja toisia kuuntelevaksi yhteisön jäseneksi, joka hyväksyy erilaisuuden ja ottaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Pyrimme olemaan turvallinen, toisiamme tukeva ja työntekoa arvostava yhteisö, joka suuntautuu rohkeasti tulevaisuuteen.

Lohikoski Primary School

Welcome to the Lohikoski Primary School -website!

Lohikoski Primary School is situated in the middle of the suburban Lohikoski area, just five minutes from the centre of Jyväskylä by car. We provide high quality education for children aged 7 to 12 years, from the 1st grade to the 6th grade. Our school has approximately 299 students. The education in Lohikoski Primary School is based on the national curriculum.

Our goal is to support the children’s growth into self-reliant and emphatic individuals who accept differences in others and take responsibility for themselves and their environment. We aim to be a safe, supportive school community that appreciates diligent work and looks courageously into the future.