MOVE

Move!

Opetushallitus Move!

Move-järjestelmän tavoitteena on auttaa ensisijaisesti oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. Se ilmenee kykynä liikkua omin voimin, harrastaa ja huolehtia päivittäisistä toimista. Kehon hyvä liikkuvuus, voima ja kestävyys edistävät monin tavoin arjessa jaksamista, hyvinvointia ja terveyttä. Liikunnallisuus on yhteydessä oppimis- ja keskittymiskykyyn.

Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi Move-järjestelmään on kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Osiot mittaavat oppilaan
- kestävyyttä
- voimaa
- nopeutta
- liikkuvuutta
- tasapainoa ja
- motorisia perustaitoja.

Palautejärjestelmän avulla oppilas, hänen huoltajansa, terveydenhuollon ammattilaiset koulussa sekä opettajat saavat tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä, sen yhteydestä koululaisen hyvinvointiin sekä siitä, miten fyysistä toimintakykyä voi edistää.

Move!-mittaukset kuuluvat 5. ja 8. vuosiluokan opetussuunnitelmiin. Move!-mittaukset ovat pedagoginen työkalu, jonka tavoitteena on kannustaa oppilaita:

- arvioimaan
- ylläpitämään
- ja kehittämään fyysistä toimintakykyään.

Move!-mittaukset antavat siis oppilaalle tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään ja vinkkejä sen kehittämiseksi. Mittauksissa ei ole kyse testistä tai kilpailusta. Tuloksia ei myöskään käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.

Mittaukset mahdollistavat liikunnanopetuksen, kouluterveyden- ja oppilashuollon sekä liikuntatoimijoiden yhteistyön ja ennakoivan otteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

- Koululaisten huoltajat saavat tietoa lasten fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
- Terveydenhoitaja saa tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
- Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota.
- Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla Move!-mittaukset tuottavat objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä esimerkiksi kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan ja kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä