Oppilaan poissaolot

Poissaolot

Oppilaan ollessa sairauden vuoksi pois koulusta, on huoltajan ilmoitettava poissaolosta luokanopettajalle mahdollisimman pian. Ilmoitustavasta sovitaan luokanopettajan kanssa.

Koulun virallisten loma-aikojen lisäksi oppilas voi erityisestä syystä saada koulusta lomaa. Luokanopettaja voi myöntää luvan 1 – 5 päivän poissaoloon. Pidempään poissaoloon tulee anoa lupa rehtorilta erillisellä lomakkeella. Oppilas on velvollinen huolehtimaan opinnoistaan myös poissalon aikana. Läksyjä ei voida antaa viikkoja etukäteen, vaan tulevat tehtäviksi pääsääntöisesti loman jälkeen.

Lomake (yli viiden päivän) loma-anomukseen löytyy Wilmasta.