Oppilaan poissaolot

Poissaolot

Yleisiä käytäntöjä
Oppilaan ollessa sairauden vuoksi pois koulusta, on huoltajan ilmoitettava poissaolosta luokanopettajalle mahdollisimman pian. Ensisijainen ilmoitustapa on Wilma-merkintä.

Koulun virallisten loma-aikojen lisäksi oppilas voi erityisestä syystä saada koulusta lomaa. Luokanopettaja voi myöntää luvan 1 – 5 päivän poissaoloon. Pidempään poissaoloon tulee anoa lupa rehtorilta. Lomake loma-anomukseen löytyy Wilmasta (kirjaudu selaimen kautta, sovelluksessa toimintoja vain rajoitetusti). Oppilas on velvollinen huolehtimaan opinnoistaan myös poissalon aikana. Läksyjä ei voida antaa viikkoja etukäteen, vaan tulevat tehtäviksi pääsääntöisesti loman jälkeen. 

Yhtenäinen malli poissaoloihin puuttumiseen
Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön 1.8.2021 uusi ja yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen toimintamalli. Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllistä kohtaamista.

Yhtenäinen malli ja ohjeistus mahdollistavat läpinäkyvän ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille ja mahdollisuuden turvalliseen luokka- ja kouluyhteisöön. Portaittain etenevät toiminnot helpottavat esimerkiksi arviointikeskustelussa oppilaan poissaolojen käsittelyä, mitä poissaolojen määrä tarkoittaa ja millaisia toimenpiteitä nyt tarvitaan. 

Ajankohtainen poissaoloihin puuttumisen malli löytyy Perusopetuksen osaamisen kehittämisen POSKE:n sivuilta: Koulupoissaolomalli


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä