Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulu toi­voo, että vanhemmat seuraavat ja tu­kevat las­tensa kou­lun­käyn­tiä. On ensiarvoi­sen tärkeää olla yh­teydessä opettajaan muul­loinkin kuin ongel­mien il­maan­nuttua. Yh­teyttä voi ot­taa opettajaan Wilman kautta, sähköpos­titse, puhelimitse tai vie­rai­le­malla hen­kilö­kohtai­sesti kou­lul­la.

Huoltajat tavataan vuosittain arviointikeskustelun yhteydessä. Huoltajat pääsevät vaikuttamaan koulun toimintaan myös vanhempainneuvostossa.

Vanhempainillat:

Luokkakohtaiset/ luokka-astekohtaiset vanhempainillat

 • Kaikki luokka-asteet syksyllä (15.9. mennessä)

 • Keväällä kaikilla luokilla vanhempainilta/perheilta.


Yhteiset vanhempainillat:

 • 3. luokat tammikuussa, A2-kielivalinnat (kaupungin yhteinen) ja musiikkilluokkahaku

 • 6. luokkien vanhempainillat yläkouluun siirtymisestä (yläkoulu)

 • Vieraankielen opetuksen ilta/illat (keskitetysti koko kaupungissa)

 • mahdollisesti koko koulun teemailta yhteistyössä vanhempainneuvoston kanssa

 

Vanhempainneuvosto:

 • Mikä se on?

  Vanhempainneuvosto on yhteistyöryhmä, jossa on edustaja jokaiselta luokalta, rehtori osallistuu kokouksiin, ja mahdollisuuksien mukaan kokouksiin osallistuu myös opettajaedustaja. Toimikausi on vuoden mittainen. Vanhempainneuvosto kokoontuu yleensä viisi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat kaikille vanhemmille avoimia.

   

  Miten vanhempainneuvosto toimii?

  Kokouksissa keskustellaan lasten koulunkäyntiin ja perheitten arkeen liittyvistä asioista. Toiminta ohjautuu sen mukaan, mitä jäsenet pitävät tärkeänä ja merkityksellisenä.

   

  Minkälaisia asioita se on tehnyt?

 • keväällä 2012 vanhempainneuvosto järjesti onnistuneen WAHWAH – illan koko koulun vanhemmille
 • lv. 2010-11 taisteltiin pienkirjaston puolesta, valittiin koulukuvaaja vuosiksi 2011-2013 sekä päätettiin ksylitolipastillijakelun jatkumisesta
 • keväällä 2010 kilpailutettiin koulukuvaus sekä päätettiin tehdyn kyselyn perusteella ksylitolipastillien hankkimisesta vanhempien kustantamana ruokailun yhteyteen
 • keväällä 2009 toteutettiin kouluviihtyvyyskysely
 • vuosina 2005-2007 koulussa oli yhdysluokat luokkatasoilla 3-4 ja 5-6. Vanhempainneuvosto pyrki estämään niiden muodostamisen keväällä 2005 ja otti voimakkaasti kantaa niiden purkamiseksi seuraavina vuosina. Ne purkautuivatkin syksyllä 2007
 • ruokalahygienia parani, ja oppilaat alkoivat osallistua ruokalan siistimiseen keväällä 2007
 • keväällä 2007 vanhempainneuvosto tuki kuudesluokkalaisia ja heidän perheitään, kun joitakin kuudesluokkalaisia yritettiin ohjata eri yläkouluun kuin luokkatoverit
 • syksyllä 2005 VN otti kantaa Kypärämäen päiväkodin säilyttämisen puolesta
 • vanhempainneuvosto järjestää koululaisille ja heidän perheilleen avoimen kirpputorin syksyisin ja keväisin koulun liikuntahallissa
 • koko toimintansa ajan vanhempainneuvosto on pyrkinyt säilyttämään lähikirjaston, jotta kaikilla koululaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus oppimiseen ja tietoyhteiskuntaan osallistumiseen

 

Mitä toiminta antaa jäsenelle?

Osallistumalla voit vaikuttaa koululaisten asioihin. Samalla tutustut muihin vanhempiin ja koulun henkilökuntaan ja kuulet, miten muilla luokilla menee, ja mitä koulussa tapahtuu. Vanhempainneuvostossa saa uuden näkökulman koulun toimintaan!

 

Lisää tietoa toiminnasta saa koulun kotisivuilta osoitteesta http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/kyparamaenkoulu/oppiminen/vanhemmat
https://peda.net/jyvaskyla/kyparamaenkoulu/huoltajalle/v2 (uusi)

Siellä on muistioita ja kannanottoja.

 

Vanhempainneuvostoon valitaan edustaja jokaiselta luokalta. Edustajat valitaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Vanhempainneuvosto organisoi ja toteuttaa koko koulun/useampien luokkien yhteisiä vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia. Tapahtumista tiedotetaan kuukausitiedotteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä