Kielisuihkutus Jyväskylässä

Mistä kaikki alkoi?

Jyväskylän kaupungissa on tarjottu alakouluikäisille lapsille kielisuihkutusta vuodesta 2010 lähtien. Idea kielisuihkutuksesta syntyi, kun muutamat saksan kielen asemasta kielivalinnoissa huolestuneet opettajat alkoivat yhdessä pohtia, miten lapset saataisiin innostumaan taas saksan kielestä. Kielisuihkutus alkoi Jyväskylässä valtakunnallisen Kielitivoli-hankkeen kautta. Kielitivoli-hankkeessa kielisuihkutuksen tavoitteena oli saada lapset innostumaan vieraista kielistä niin paljon, että he valitsevat jonkun kielivalikoimaan kuuluvista kielistä myöhemmässä vaiheessa valinnaisaineeksi (A2) .

Jyväskylässä kielisuihkutus alkoi kesällä 2010 kesäjälkkärissä, koululaisten kesäkerhossa. Toiminnan aloittamisen mahdollisti Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opiskelijoilleen tarjoama syventäviin opintoihin kuuluva projektityökurssi. Hyvien kokemusten takia kesäjälkkärin jälkeen toiminta laajeni syksyllä 2010 koskemaan myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan pedagogisia aineopintoja. Opiskelijat pystyivät halutessaan suorittamaan soveltavan ohjatun harjoittelun kielisuihkutuksena esikouluissa ja jälkkäreissä. Tämän jälkeen kielusuihkutus on säilynyt yhtenä vaihtoehtona suorittaa soveltava ohjattu harjoittelu.

Vuonna 2015 toiminta on laajentunut koskemaan kaikkia Jyväskylän kaupungin esikouluryhmiä ja jälkkäreitä - kiitos Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun hankerahoituksen. Vuonna 2017 toiminta syvenee 6 toimipisteessä siten, että päiväkotien oma henkilökunta alkaa kielirikasteisen päiväkotitoiminnan.

Lähde: Kielisuihkutusta Jyväskylän kaupungissa vuodesta 2010 (Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 1.6.2012. Kirjoittanut Pia Bärlund.)