Kielisuihkutus Jyväskylässä

Kielisuihkutus vuosina 2019-2021

Vuoden 2019 syksystä vuoden 2020 maaliskuuhun saakka kielisuihkutuskoulutukset jatkuivat normaaliin tapaan. Kielisuihkutuskoordinaattorin koulutusta ja kielisuihkutusta saivat yli 20 varhaiskasvatuksen opettajaa ja ohjaajaa ja yli 100 lasta neljässä eri kaupungin yksikössä. Esiopetussuunnitelman mukaan jokainen esiopetusikäinen on päässyt tutustumaan A1-kieliin esiopetuksessa.

Kielisuihkutuskoulutuksiin osallistuttiin myös luentomuotoisena koulutuksina kaupungin tarjoamissa tiloissa tai paikan päällä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Myös 17 Jyväskylän yliopiston aineenopettajaopiskelijaa pääsi suorittamaan ohjatun soveltavan harjoittelunsa kielisuihkuttamalla vuoden 2020 keväällä. Kielisuihkutusta saivat myös lukemattomat lapset ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi kiitos kiertävien kielisuihkuttajiemme.

Koronan myötä kielisuihkutus koki suuria uudistuksia. Koulutukset järjestettiin luentomuotoisesti etänä ja niitä tarjottiin mm. myös Turkuun asti. Kielisuihkutukselle luotiin myös YouTube-kanava ja Instagram-tili, jotka sisältävät kaupungin kaikilla A1-kielillä useita leikkejä lapsille, vinkkejä kielisuihkuttajille, sanojen lausumismuotoja ja kielisuihkutukseen liittyvää tiedotusta. Kielisuihkutukselle tehtiin myös informatiivinen video. Vuosi 2020 oli juhlavuosi kielisuihkutuksen täyttäen 10 vuotta, mutta juhlat jouduttiin perumaan koronan takia. 

Kielisuihkutusta viedään myös aktiivisesti maailmalle. Vuonna 2020 kielisuihkutus valittiin kansainvälisen HundreED-järjestön kaksikielisten innovaatioiden joukkoon ja verkoston spotlight-osioon. Neljäkymmentä opetusalan ammattilaista arvioi kielisuihkutuksen olevan hyvin skaalautuva ja vaikuttava innovaatio. EduEffect järjestö taas tarjoaa ulkomaalaisille opetusjärjestöille ja kouluille kielisuihkutuksesta mm. verkkokurssia. Language Shower Australia taas yhdistää suomalaista ja australialaista pedagogiikkaa ja tarjoaa kielisuihkutusmallia Australiassa omalla tavallaan.

Kielisuihkutus vuosina 2010-2017

Jyväskylän kaupungissa on tarjottu alakouluikäisille lapsille kielisuihkutusta vuodesta 2010 lähtien. Idea kielisuihkutuksesta syntyi, kun muutamat saksan kielen asemasta kielivalinnoissa huolestuneet opettajat alkoivat yhdessä pohtia, miten lapset saataisiin innostumaan taas saksan kielestä. Kielisuihkutus alkoi Jyväskylässä valtakunnallisen Kielitivoli-hankkeen kautta. Kielitivoli-hankkeessa kielisuihkutuksen tavoitteena oli saada lapset innostumaan vieraista kielistä niin paljon, että he valitsevat jonkun kielivalikoimaan kuuluvista kielistä myöhemmässä vaiheessa valinnaisaineeksi (A2) .

Jyväskylässä kielisuihkutus alkoi kesällä 2010 kesäjälkkärissä, koululaisten kesäkerhossa. Toiminnan aloittamisen mahdollisti Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opiskelijoilleen tarjoama syventäviin opintoihin kuuluva projektityökurssi. Hyvien kokemusten takia kesäjälkkärin jälkeen toiminta laajeni syksyllä 2010 koskemaan myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan pedagogisia aineopintoja. Opiskelijat pystyivät halutessaan suorittamaan soveltavan ohjatun harjoittelun kielisuihkutuksena esikouluissa ja jälkkäreissä. Tämän jälkeen kielusuihkutus on säilynyt yhtenä vaihtoehtona suorittaa soveltava ohjattu harjoittelu.

1.8.2015-31.12.2016 välisenä aikana kielisuihkutusta annettiin esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimipisteissä kerran viikossa siten, että jokainen ryhmä sai tunnin kielisuihkutuksen. Varsinaisen kielisuihkutushetken jälkeen päiväkodin ja Jälkkärin henkilökunta toistivat kielisuihkutuksessa opittuja asioita viikon aikana. 1.1.2017 jälkeisenä aikana toimintatapaa muutettiin saadun palautteen perusteella pidemmiksi jaksoiksi. Tällöin kiertävä kielisuihkutusopettaja/tutoropettaja työskenteli 10 viikon yhtäjaksoisen ajan esiopetusryhmässä. Etuna toimintatavan muutoksesta oli tutoropettajan osallistuminen esiopetusryhmän arkeen ja samalla hän on voinut näyttää koulutettavalle henkilökunnalle, kuinka varhainen vieraankielen opetus toimii osana lasten arkea, eikä vain irrallisina tunnin mittaisina tuokioina.

Kielisuihkutusta on annettu 6 kielellä jokaisessa kaupungin omassa varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toimipisteessä. Kielet ovat olleet englanti, ruotsi, saksa, venäjä, espanja ja S2 seuraavin osallistujamäärin:
1)saksan kielisuihkutukseen on osallistunut 1473 lasta ja 186 aikuista
2)ruotsin kielen kielisuihkutukseen on osallistunut 859 lasta ja 134 aikuista
3)engalnnin kielen kielisuihkutukseen on osallistunut 185 lasta ja 24 aikuista
4)venäjän kielen kielisuihkutukseen osan osallistunut 96 lasta ja 11 aikuista
5)espanjan kielen kielisuihkutukseen on osallistunut 108 lasta ja 14 aikuista
6)suomi toisena kielenä kielisuihkutukseen on osallistunut 10 lasta ja 1 aikuinen.

Yhteensä kielisuihkutukseen on osallistunut 1.8.2015-31.122017 välillä 2731 lasta ja täydennyskoulutuksen on saanut 370 työntekijää. Yhteensä 7 esiopetusryhmän henkilökunta on saanut 10 viikon kestäneen täydennyskoulutusjakson. 

Hankkeen aikana on toteutettu myös muuta koulutustoimintaa. Koulutustoiminnan aikana on jaettu hyviä käytänteitä erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä Jyväskylän kielisuihkutusmalliin tutustumaan tulleille toisten kuntien työntekijöille. Kielisuihkutuksen metodeja on myös hyödynnetty Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen kanssa yhteistyössä järjestetyn alakouluikäisten kielileirin aikana, jolloin kielisuihkutuksen tutoropettajat ovat toimineet opettajaksi opiskelevien leiriohjaajien tuoreina. Hankkeen aikaista muuta toimintaa on ollut yhteensä 19 tapahtumaa, joiden aikana 1283 opetusalan työntekijälle ja huoltajalle on jaettu hankkeen hyviä käytänteitä.

Maaliskuussa 2018 Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköille on suunnattu webropol-kysely. Kyselyn tavoitteena on selvittää, kuinka kielisuihkutus on jatkunut toimipisteissä täydennyskoulutusjakson jälkeen ja kuinka esiopetussuunnitelma toteutuu yksiköissä kielisuihkutuksen osalta. Tulosten perusteella arvioidaan toimintaa ja tehdään linjauksia varhaisen vieraan kielen oppimisen edistämiseksi ja kielipolun kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Jyväskylän kielisuihkutuksesta mediassa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä