Mikä ihmeen kielisuihkutus?

Mitä kielisuihkutus on?

Kielisuihkutus on Suomessa syntynyt käsite, joka liittyy varhaiseen kielenoppimiseen. Tavoitteena kielisuihkutuksessa on sytyttää kipinä vieraisiin kieliin ja innostaa lapsia vieraiden kielten opiskeluun. Kielisuihkutus eroaa kielikylvystä siten, että kielikylpy tapahtuu kokonaan kohdekielellä, kun taas kielisuihkutus on kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään vähintään 25 % ajasta.

Kielisuihkutus on parhaimmillaan silloin, kun kieli lomittuu arkiseen puuhaan ja leikkiin. Kieltä opitaan kieltä käyttämällä, ei pänttäämällä. Lapsille tuttuja leikkejä voidaan leikkiä vieraalla kielellä, vaatteiden nimiin voidaan tutustua ulkovaatteita puettaessa, numeroihin voidaan tutustua hyppynarua hypellen jne.

Toistojen ja rutiinien avulla lapset pystyvät oppimaan vaikeitakin sisältöjä. Lapsille pyritään luomaan myönteinen kuva erilaisista kielistä ja kulttuureista. Kielisuihkutus on näin ollen myös kulttuurikasvatusta. Esi- ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan opetussunnitelmassa painotetaan eri kulttuureihin tutustumista, ymmärryksen lisäämistä, ennakkoluulojen vähentämistä ja yhdessäolon rikastuttamista. Kielisuihkutus vastaakin hyvin näihin tavoitteisiin.

Lähde: Bärlund, P., Nyman, T., & Kajander, K. (2015). ”Ai niin, unohdin pyyhkeen ja uikkarin kielisuihkutteluun tänään.” Vieraiden kielten aineenopettajiksi opiskelevien kokemuksia kielisuihkutuksesta. In M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 76-96). Ainedidaktisia tutkimuksia (9). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154156

Kuka voi kielisuihkuttaa?

Kielisuihkuttajan ei suinkaan tarvitse olla kielten aineenopettaja, vaan kielisuihkuttaa voi kuka vaan monikielinen henkilö. Alla on esimerkkejä tilanteista, joissa eri henkilöt voivat kielisuihkuttaa.
  • Päiväkodin henkilökunta esim. vaatteita pukiessa, tervehtiessä, laulutuokioilla, ruokailun yhteydessä tai peleissä.
  • Vanhemmat tai sisarukset kotona lasten kanssa laulaen, pelaten, leikkien, laskien jne.
  • Sukulainen, joka osaa jotakin vierasta kieltä, voi lukea satuja tai pelata vaikka lautapelejä.
  • Opettajat voivat pitää osan opetuksesta kielusuihkutuksena.