Mikä ihmeen kielisuihkutus?

Mitä kielisuihkutus on?

Kielisuihkutus on Suomessa syntynyt käsite, joka liittyy varhaiseen kielenoppimiseen. Tavoitteena kielisuihkutuksessa on sytyttää kipinä vieraisiin kieliin ja innostaa lapsia vieraiden kielten opiskeluun. Kielisuihkutus eroaa kielikylvystä siten, että kielikylpy tapahtuu kokonaan kohdekielellä, kun taas kielisuihkutus on kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään noin 25 % ajasta. Jyväskylässä käytetään suppeampaa kaksikielistä opetusta, jonka mukaan opetusta annetaan vieraalla kielellä alle 25% ajasta.

Kielisuihkutus on parhaimmillaan silloin, kun kieli lomittuu arkiseen puuhaan ja leikkiin. Kieltä opitaan kieltä käyttämällä, ei pänttäämällä. Lapsille tuttuja leikkejä voidaan leikkiä vieraalla kielellä, vaatteiden nimiin voidaan tutustua ulkovaatteita puettaessa, numeroihin voidaan tutustua hyppynarua hypellen jne.

Toistojen ja rutiinien avulla lapset pystyvät oppimaan vaikeitakin sisältöjä. Lapsille pyritään luomaan myönteinen kuva erilaisista kielistä ja kulttuureista. Kielisuihkutus on näin ollen myös kulttuurikasvatusta. Esi- ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan opetussunnitelmassa painotetaan eri kulttuureihin tutustumista, ymmärryksen lisäämistä, ennakkoluulojen vähentämistä ja yhdessäolon rikastuttamista. Kielisuihkutus vastaakin hyvin näihin tavoitteisiin.

Lähde: Bärlund, P., Nyman, T., & Kajander, K. (2015). ”Ai niin, unohdin pyyhkeen ja uikkarin kielisuihkutteluun tänään.” Vieraiden kielten aineenopettajiksi opiskelevien kokemuksia kielisuihkutuksesta. In M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 76-96). Ainedidaktisia tutkimuksia (9). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154156
 

Kuka voi kielisuihkuttaa?

Kielisuihkuttajan ei suinkaan tarvitse olla kielten aineenopettaja, vaan kielisuihkuttaa voi kuka vaan monikielinen henkilö. Alla on esimerkkejä tilanteista, joissa eri henkilöt voivat kielisuihkuttaa.
  • Päiväkodin henkilökunta esim. vaatteita pukiessa, tervehtiessä, laulutuokioilla, ruokailun yhteydessä tai peleissä.
  • Vanhemmat tai sisarukset kotona lasten kanssa laulaen, pelaten, leikkien, laskien jne.
  • Sukulainen, joka osaa jotakin vierasta kieltä, voi lukea satuja tai pelata vaikka lautapelejä.
  • Opettajat voivat pitää osan opetuksesta kielusuihkutuksena.

Hyvä muistaa kielisuihkutusta aloittaessa

Tässä muutama kysymys pohdittavaksi kielisuihkutusta aloittaessa:
  • Kaiken ei tarvitse heti olla täydellistä. Kokeile, erehdy ja opi tekemisen kautta.
  • Jokainen matka alkaa aina ensimmäisestä askeleesta. Mitä pientä voisin aluksi ottaa mukaan? Voit laskea vaikka jonossa ruokailua odottavat lapset vieraalla kielellä tai mainita aamupiirissä, mikä viikonpäivä tai kuukausi on.
  • Kasvatukselliset ja arkiset sisällöt johtavat toimintaa. Onko tarkoituksena opetella yhdessä työskentelyä, ruokaympyrän sisältöä tai tunnistaa tunteita? Etsi kielisuihkutusideoista opeteltaviin asioihin liittyvää materiaalia.
  • Miten huomioin ryhmäni erityislapset kielisuihkutuksessa? Käytä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa samoja keinoja kuin muutenkin työskennellessä. Ohjeiden toistaminen, lyhyemmät ja selkeämmät tehtävät, työskentelypaikan ja leikkiparin valinta sekä yhdessä aikuisen kanssa työskentely antavat jo paljon eväitä pienen oppijan haasteisiin. Myös kuvien käyttö tukee monenlaisia oppijoita.
  • Miten saan lapset kiinnostumaan tekemisestä? Valitse sellaisia aktiviteetteja, joista tiedät heidän pitävän tai kokeile erilaisia työskentelytapoja. Muista myös, että oma innostuksesi tarttuu!
  • Kehu, kannusta ja arvosta. Hyväksyvässä ilmapiirissä on helpompi ilmaista itseään millä kielellä tahansa.


Täältä voit katsoa myös lyhyitä tietoiskuvideoita, joiden teemojen kautta pääset virittymään varhaisen kielenoppimisen kynnyskysymyksiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä