Osallisuus ja onnistunut muutos. Esi- ja perusopetuksen digitaalisen ekosysteemin kehittäminen (DEKO-hanke)

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen rahoittajana opetushallitus, hakukohta Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa.

Hankkeen kokonaistalousarvio 127 000 euroa (valtionavustuksen osuus 113 672 euroa)

"Opetuksen digitalisaatio on pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Se koetaan usein rajoitteeksi ja taakaksi, ei hyödyksi ja helpotukseksi. Siksi on tärkeää kehittää perusopetuksen digitalisaatiota kokonaisvaltaisesti ja yhteiseen suuntaan." 
(Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen)


Jyväskylän Deko-hanke pyrkii selkeyttämään kaikkien toimijoiden käsitystä Kasvun ja oppimisen alueen tavoitteista, kehittämistarpeista, toimenpiteistä sekä tarvittavista resursseista. 

Hankkeen tavoitteet pohjautuvat Opetushallituksen Perusopetuksen digitalisaation yhteinen suunta -julkaisussa määritettyihin suuntaviivoihin. Niiden avulla digitaalinen infrastruktuuri ja osaaminen sekä digitaalisen oppimisen sisällöt ja palvelut mahdollistavat entistä parempaa oppimista ja antavat oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitaalisen osaamisen polulla. 
Perusopetuksen digitalisaation yhteinen suunta -luonnos

Hankkeen tavoitteet

1.TVT-strategian kehittäminen

2.Toimintakulttuurin kehittäminen

3.Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen

4.Oppilaiden ja opettajien viestintäkanavien kehittäminen

5.Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen


Hankkeessa tehtävät tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet

–Suunnitellaan Jyväskylän perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uusi TVT-strategia

–Kouluissa kehitetään digitalisaatiota ottamalla käyttöön uudet digitaalisen ekosysteemin malliin pohjautuvat kehittämissuunnitelmat.

–Pilotoidaan ja otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja, jotka täydentävät Kasvun ja oppimisen nykyistä digitaalista toimintaympäristöä

–Luodaan turvallinen ja tietosuojan huomioiva sähköinen viestintäympäristö

–Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä kaupunkikehityksen, koulusuunnittelun ja erityisopetuksen tueksi yhdessä lasten, nuorten ja henkilökunnan kanssa.

Hankkeen aikataulu

–Alkuperäinen hankekausi 1.8.2019 – 31.7.2021, mutta koronaviruspademiasta johtuen avustuksen käyttöaikaa pidennettiin 31.1.2022 saakka. 

Hanke pähkinänkuoressa: Matriisi.pdf

Esitys Digioppimisen areena-tapahtumassa 3.12.2020 (Yhdessä tutoropettaja hankkeen koordinaattori Riina Sutisen kanssa) Digioppimisen areena2020.pdf
Digitaalisen ekosysteemin malli Jyväskylän perusopetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä