Oman monilukutaidon ja monilukutaidon pedagogiikan osaamisen arviointia

Palaa arviointipohjiin

Tämä arviointipohja on koottu monilukutaidon oppimisen ja opetuksen tarpeisiin. Pohjassa on hyödynnetty Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatusalan asiantuntijan digiosaamisen arviointityökalun sekä suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan itsearviointityökalun arviointikriteereitä (lisätietoja johanna.kainulainen@jyu.fi)

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Asiantunteva osaaminen / Vahva osaaminen / Hyvä osaaminen / Kohtalainen osaaminen / Hatara osaaminen

Oman monilukutaidon arviointi

Osuus Kriteeri
13 % Kyky tulkita erilaisia tekstejä
13 % Kyky arvioida digitaalista informaatiota
13 % Kyky tuottaa tekstilajeja erilaisiin käyttötarkoituksiin
13 % Kyky hallita erilaisten tekstien tuottamisprosesseja ja-välineitä yksin ja yhdessä
13 % Kyky valita ja käyttää digitaalisia resursseja ja työkaluja (esimerkiksi verkkosivustoja, kuvamateriaalia, oppimisympäristöjä, sosiaalisen median palveluita, lisättyä ja virtuaalista todellisuutta jne.)
13 % Kyky luoda ja edelleen kehittää sisältöä digitaalisten työkalujen avulla
13 % Kyky valikoida erilaisia digitaalisia viestintäkanavia kohderyhmän mukaan
13 % Kyky ymmärtää ja hyödyntää eri ikäryhmien digitaalisten viestintätyökalujen käyttöä koskevaa informaatiota

Monilukutaidon pedagogiikka

Osuus Kriteeri
17 % Monilukutaidon pedagogiikka eri oppiaineissa ja niitä yhdistävänä tekijänä: kyky jäsentää kielen ilmiöitä ja ohjata monilukutaidon kehittymistä eri oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa
17 % Kyky käyttää digitaalisia työvälineitä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tai projekteissa
17 % Valmiudet digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen ja kehittämiseen oppimisprosesseissa
17 % Suhde digitaalisen teknologian käyttöön ja vaikutukseen oppimisprosesseissa
17 % Kyky hyödyntää digitaalisia teknologioita oppijoiden sitouttamiseksi sekä pedagogisten strategioiden vaihtelemiseksi (esim. pelillisyys, oppimisympäristöt)
17 % Oppijalähtöisyys: Kyky ohjata oppijoita käyttämään metakognitiivisia strategioita taitojensa kehittämisessä (esim. oppimisen suunnittelua, oppimisen ja ymmärryksen kehittymisen seuraamista ja hallinnoimista, työskentelystä nauttimista)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä