LuMO - Luonnontieteisiin ja matematiikkaan keskittyvä opettajankoulutus

LuMO

Mikä LuMO on?


LuMOlla viitataan Jyväskylän yliopiston koulutusmalliin, jossa opettajaopiskelijat perehtyvät matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen. LuMO-koulutuksen aikana luokan- ja aineenopettajaopiskelijat opiskelevat yhteistyössä ja tuovat työskentelyyn omia vahvuuksiaan.

Kenelle LuMO on?


LuMO-koulutus on sekä luokanopettajaopiskelijoille (LuMO-kotiryhmä) että luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettajan (LuMO-hakukohde). Sisältötietoa matematiikasta tai luonnontieteistä ei ryhmässä tarvita - tärkeintä on kiinnostus näihin!

Koska LuMO-koulutuksen yksityiskohdat eroavat näiden koulutusten välillä, on tällä Peda.net -sivulla erikseen tietoa näistä koulutuksista. Yhteistä on yhdessä toimiminen ja kiinnostus matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen!

Miksi LuMO on?


Kouluissa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän matematiikkaan ja luonnontieteisiin suuntautuneita opettajia. LuMO-koulutuksen käyneet opettajat pystyvät tarjoamaan työyhteisölleen tietoa matematiikan sekä luonnontieteiden opettamisen tueksi. Yhtenäiskoulujen lisääntyessä myös kaksoiskelpoisuus on yhä suurempi valtti opettajan työpaikkoja etsittäessä.

Jyväskylän yliopisto on myös matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimuksen alalla aivan Suomen kärkiyliopistoja! LuMO-koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden päästä tutustumaan ja osallistumaan tähän tutkimukseen.

Mitä LuMOssa tehdään?


LuMO-koulutuksessa luokan- ja aineenopettajaopiskelijat suorittavat 1. lukuvuonna 20 op verran kasvatustieteen perusopintoja yhteisessä ryhmässä. Näissä opinnoissa perehdytään koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen, vuorovaikutuksen saloihin että tieteellisen tiedon luonteeseen.

Tarkemmin koulutuksen yksityiskohtia on kuvattu alasivuilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä