Teknologiakasvatus ja tekninen työ

Tutkimussatoa

Leponiemi, T., Virtanen, S. & Rasinen, A. 2012. Design and assessment in technology education – case: the “Birdhouse Band” project. In T. Ginner, J. Hallström & M. Hultén (Eds.) Technology Education in the 21st Century. The PATT 26 Conference. Stockholm. 460–467.
http://www.liu.se/cetis/patt2012/

Marttinen, R. & Paukkunen, J. 2013. ”Kuularata – Hauskempi kuin löylykauha” Ongelmanratkaisuprojektin soveltuvuus teknologiakasvatukseen perusopetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301281130

Saari, T. 2013. Alakoululaisten ja opettajien ajatuksia aihepiirityöskentelyn käytöstä teknisen työn opetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201303181338

Yliannala, H. 2013. Kohti yhtenäistä käsityötä : luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia käsityön opetuksesta. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305221752

Vario, M. 2014. Teknologinen lukutaito Suomen, Ruotsin ja Uuden-Seelannin opetussuunnitelmissa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201404091490

Ikonen, T. & Kukila, J. 2015. Teknistä työtä opettavien naisten kokemuksia ja käsityksiä käsityön sukupuolittuneisuudesta ja stereotypioista. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506032172

Niiranen, S. 2016. Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Väitöskirja
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51213

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä