Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus on Jyväskylän yliopiston Opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen jär­jes­tä­mä va­lin­nais­ten opin­to­jen opin­to­koko­nai­suu­s (ent. si­vuai­neet). Opintokokonaisuuteen voi hakea opinto-oikeutta vuosittain OKL:n valinnaisten opintojen haussa, joka on vuosittain tammi-helmikuussa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan osaa: 
- soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja koulun esiopetusluokissa sekä alkuopetuksessa luokilla 1-2
- havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida omaa toimintaansa
- tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat keskeiset tekijät
- arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
- ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen ja luonnontieteellisen ajattelun sekä tutkivan oppimisen taitojen kehittymistä
- tunnistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöverkostoja ja niiden toimintatapoja

Opintokoonaisuuteen kuuluu neljä laajaa kurssia:
OEAP1010 Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat (8 op)
OEAP1020 Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta (8 op)
OEAP1030 Alkuopetuksen opiskelutaitojen pedagogiikka (5 op)
OEAP3000 Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu (4 op)

Opintokokonaisuuden tarkempi esittely ja linkkejä Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmaan löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet/luokonsivuainevalinnat/esi-ja-alkuopetuksen-perusopinnot-25-op

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä