TIEP161 Opetusteknologia

Kurssin osaamistavoitteet ja sisältö sekä suoritustavat ja arviointi

Kurssin osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologioista.

Sisältö:
Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työssä tarvittavia ajankohtaisia työvälineitä ja teknologiaa. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet:
* Käsitekartta- ja esityssovellusten käyttö

* Oppimisympäristön tehokas käyttö
* Sisällönhallintajärjestelmän käyttö
* Interaktiivisen esitystaulun opetuskäyttö
* Mobiililaitteiden opetuskäyttö
* Ohjelmoinnin opetussovellukset
* Robotiikka opetuksessa
* Kuvankäsittely
* Videon kuvaaminen ja ominaisuudet
* Ruutukaappausvideot
* Videoeditointi
* Äänieditointi
* Animaatiot
* Linuxin peruskäyttö
* Mac OS X:n peruskäyttö
* Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineet ja teknologiat

Kurssi suoritetaan palauttamalla kurssin oppimistehtävät
. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen syksyn 2018 aikana. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoja, mutta etäopiskelijoidenkin tulee noudattaa oppimistehtävien palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetuksessa mukana kävijät.

Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arvosteluasteikko ja arviointiperusteet:
0-5. Kurssi arvioidaan oppimistehtävien perusteella.