Oppilaiden tulevaisuuden taidot

Tulevaisuuden taidoilla (engl. 21st century skills) tarkoitetaan niitä tietoja ja taitoja, joita nykyiset lapset ja nuoret tulevat tarvitsemaan, kun he kasvavat tulevaisuuden kansalaisuuteen. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat
 • tapa ajatella
  • luovuus ja innovaatio
  • kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätööksen teko
  • oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot
 • tapa työskennellä
  • kommunikaatio
  • yhteistyö ja tiimityöskentely
 • työvälineiden hallinta
  • informaatiolukutaito
  • tietotekniikan käyttötaidot
 • kansalaisena maailmassa
  • elämä ja työura
  • kultuuritietoisuus ja sosiaallinen vastuu
Näistä ohjelmoinnilla ja ohjelmoinnillisella ajattelulla on kytköksiä niin ajattelun taitojen, työskentelytaitojen kuin tietotekniikan käyttötaitojenkin kehittymiseen. Robotiikka ja ohjelmointi kehittää monipuolisesti ajattelun taitoja, tieto-ja viestintätekniikan taitoja, rakentelua sekä luovuutta ja innovatiivisuutta.

Lähteet

AT21CS (2010). Draft White Paper 1, Defining 21st century skills. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/19B97225-84B1-4259-B423-4698E1E8171A/115804/defining21stcenturyskills.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä