Mitä on algoritminen ajattelu?

OPS:ssa TVT-taitojen päätavoitteena on oppia algoritmista ajattelua. Ohjelmointi taas on se väline, jolla saavutetaan uusia ajattelun tapoja. Näitä voidaan ajatella kuten kirjainten piirtämisen opettelua. Kirjaimet ovat vaihe lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Kaikkien ei tarvitse osata ohjelmoida, mutta algoritminen ajattelu on tulevaisuuden perustaito.Oppilaiden tulevaisuuden taidot


Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen (OPS 2016, 379).

Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot (OPS 2016, 379).

Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia (OPS 2016, 379).


Algoritmi on yksiselitteinen kuvaus tai ohje, jota seuraamalla saadaan selville miten tietty ongelma ratkaistaan. Algoritmissa toiminnot ovat yksiselitteisiä ja tietyssä järjestyksessä. Algoritmi on alkujaan metematiikan käsite. Nykyisin käsite liittyy ennen kaikkea tietotekniikkaan.

Algoritmisella ajattelulla tarkoitetaan ongelmien purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja algoritmien muodostamista sekä toimintojen automatisointia.

Ongelman purkaminen osiin on oleellinen taito kaikilla elämän osa-alueilla, ei vain ohjelmoinnin opettamisessa. Tyypillisiä esimerkkejä ongelman purkamisesta osiin ovat ajo-ohjeiden antaminen toiselle ja hyvän ruokareseptin kirjoittaminen ylös.

Kaavojen tunnistamisessa on kyse toistuvien toimintatapojen havaitsemisessa, jotka auttavat arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa. Olemme oppineet miten kertolaskut lasketaan. Jos seuraamme oppimiamme sääntöjä täsmällisesti, osaamme vastata mihin takansa kertolaskuun.

Algoritmien eli toimintaohjeiden luomisessa on kyse jonkin tehtävän suorittamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kuvaamisesta. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää ruokareseptin laatimista. Reseptin luoja kirjoittaa ylös tietyn ruoan valmistukseen tarvittavat ainekset, niiden määrän ja suhteet sekä ohjeen ainesten käyttämiseksi josta lopulta syntyy haluttu ruoka-annos. Kyseistä toimenpidettä voidaan kutsua ruoan valmistukseen liittyvän algoritmin kuvaukseksi.

Toimintojen automatisoinnissa on kyse ongelmien ratkaisujen yleistämisestä. Kertolaskussa ei kannata tyytyä vain tiettyjen lukujen kertomiseen, vaan etsitään yleinen laskentakaava kaikkin kertolaskuihin. Kun kerran olemme oppineet kertolaskun algoritmin ei meidän tarvitse opetella sitä aina uusien numeroiden kohdalla uudelleen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä