Pauliina: "Hae neuvoja, tee itsenäisesti ratkaisuja, ole rohkea ja utelias."

Pauliina: "Hae neuvoja, tee itsenäisesti ratkaisuja, ole rohkea ja utelias."

Pauliina Hirvonen tarkasteli gradussaan tietoturvallisuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja esitti työssään myös ehdotuksia käyttämänsä tutkimusmenetelmän kehittämiseksi.
Pauliinan gradu: Can we afford it? – A systematic literature review of the determinants affecting on the adaption of the investment proposals

Pääaineesi ja sivuaineesi?
Kyberturvallisuus (organisaatiolähtöinen opintolinja), tietojärjestelmätiede, kasvatustieteet, (+ 20 op pakollisia tietotekniikan opintoja)

Milloin valmistuit?

Syksyllä 2016

Milloin gradusi valmistui?
Syksyllä 2016

Kuinka kauan graduprosessisi kesti?
Kesti hetken, ennen kuin aiheeni tarkentui. Sen löydyttyä noin viisi kuukautta.

Miten valitsit aiheesi?
Tarvelähtöisesti, ohjaajani Mikko Siposen vinkkaamana. Tutkimusaiheeni oli alalle tärkeä ja ajankohtainen, eikä siitä ollut juurikaan aiempaa tieteellistä tutkimusta.

Mistä etsit tietoa aiheesta?
Hain tutkimusaiheesta taustatietoa verkosta hakutietokannoista, blogeista, julkaisuista, perinteisistä kirjoista, käymiltäni luennoilta, sekä mentoroin ohjaajiani ja muita asiantuntijoita. Menetelmän osalta kärtin TT-laitoksen apulaisjohtaja Arto Ojaselta hyviä vinkkejä. Tutkimussuunnitelman ja varsinaisen tutkimustyön osalta perehdyin kiitettäviksi tai erinomaisiksi arvioituihin töihin ja erilaisiin työohjeisiin.

Miten sait aineiston?
Voisi kai sanoa, että "by the book"-menetelmällä. Tutkimusmenetelmänä käyttämäni systemaattinen
kirjallisuuskatsaus määrittelee aineistohaun suhteellisen eksplisiittisesti. Sitä noudattamalla etsin aineiston hakutietokannoista, mahdollisimman laadukkaiksi arvioiduista tieteellisistä lähteistä.

Miten analysoit aineistoasi?
SKK menetelmänä antoi siihenkin selkeät ohjeet. Hyödynsin taulukointia ja tunnistin sieltä toistuvia aiheita ja teemoja ja synteesissä sitten yhdistelin näitä teemoja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Mielestäni analyysissä keskeistä on tarkkuus ja toisaalta asiayhteyksiä on kyettävä selvittämään laaja-alaisemmin ja perustellusti. Analyysi oli itse asiassa suosikkivaihe työskentelyssä.

Millaisia keskeisiä tuloksia gradututkimuksesi tuotti?
Hassua kyllä, keskeisin tulos oli havainto siitä, ettei tutkimusmenetelmä soveltunut kyseisen aihealueen tutkimukseen ja tätä kautta esitin kehittämisehdotuksia tutkimusmenetelmän kehittämisen suhteen. Varsinaiseen aiheeseen liittyvissä tuloksissa tarkasteltiin tietoturvallisuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä.

Millaista palautetta sait työstäsi graduprosessin aikana?
Sain ohjaajaltani Mikolta (Siponen) relevanttia, rehellistä ja osuvaa palautetta, aina tarvitessani. Mielestäni palautetta pitää hakea omien tuntemusten mukaisesti. Itselle sopii, että kysyn, kun haluan palautetta.

Miten palaute auttoi sinua graduntekoprosessin edetessä?
Se auttoi minua palaamaan tutkimuskysymyksen asetteluun useaan otteeseen ja tätä kautta onnistuin muokkaamaan lähestymistapaani toimivammaksi.

Millaisia haasteita sinulla oli graduntekoprosessin aikana ja miten selvisit näistä haasteista?
Suurin haaste oli aihealueen riittävä rajaaminen ja tutkimuskysymysten tarkentaminen. Sorruin muutamaan otteeseen syleilemään maailmoja. Selätin haasteen keskustelemalla, pohtimalla ja analysoimalla tilannetta paperilla eri vaihtoehtojen osalta ja tekemällä lopulta päätöksen niiden pohjalta.

Millaisia onnistumisen elämyksiä koit graduntekoprosessin aikana?
Koin iloa havaittuani hyvän suunnittelun myötä varsinainen työn rullaavan hyvinkin vauhdikkaasti eteenpäin.

Mitä opit gradua tehdessäsi?
Opin, että minulle tehokas tutkimuspäivä on sellainen, joka sisältää muutaman tunnin jaksoja tehokasta työtä, pohjalle säännöllistä unta, ravintoa ja säännöllistä liikuntaa. Vertaisten kanssa tapahtuva ajatusten ravistelu tuo lisäarvoa työlle. Jos omalta alalta paikkakunnalta ei löydy, hae kohtaavia verkostoja vaikka sosiaalisen median verkostosta.

Millaisia vinkkejä antaisit gradun tekemistä suunnittelevalle tai jo graduaan tekevälle?
Vinkkejä on paljonkin, ja pyrin itse noudattamaan niitä myös jatkotutkimuksessa.
 
1. Tee omannäköinen työ omalla tavalla. Valitse sinulle soveltuvat työskentelytavat ja -mallit. Muodolliset ohjeet ohjaavat työtä, mutta sisällön ratkaiset itse. Tee siitä kiinnostava, sellainen minkä haluaisit itsekin lukea.

2. Tee gradu, kun olet henkisesti valmis siihen. Opintojen ajoituksen suhteen sen voi käytännössä tehdä missä vaiheessa tahansa, riippuen omista valmiuksista ja mielenkiinnosta. Luo itsellesi selkeä näkemys tutkimuksen toivotusta laadusta, sisällöstä ja aikataulusta.

3.Tee suunnitelma, joka palvelee juuri sinun työskentelyäsi. Tususta ei ole mitään hyötyä, jos se on laadittu ohjaajalle. Tee se itsellesi, koska se on sinun käsikirjoituksesi siitä, kuinka haluat näytelmäsi ohjattavan.
 
4. Noudata suunnitelmaa, arvioi ja tarkastele sen toimivuutta säännöllisesti. Päivitä suunnitelmaasi tarvittaessa rankallakin kädellä. Ajattele graduntekoa sykleinä, joissa voi palata myös välillä taaksepäin.

5. Kartoita omat resurssisi realistisesti. Lisää tähän extraa, ettet vedä itsesi liian piippuun ja jos tutkimuksessa ilmenee asioita, jotka vievät suunniteltua enemmän aikaa.
 
6. Jos olet tiimi-ihminen, hanki (motivoitunut) työpari. Gradun voi tehdä myös yhdessä. Rinnakkainkin työskentely voi motivoida.

7. Jos joku ei toimi, silloin se todennäköisesti ei toimi. Älä jää junnaamaan vaan hae toinen ratkaisumalli. Gradua voi vatvoa ja hienosäätää vaikka maailman tappiin. Jos teet pohjatyön hyvin, ei tarvetta tähän todennäköisesti ole.

8. Kysy, ole sitkeä, keskustele, verkostoidu, muodosta vertaistiimi, älä hautaudu yksin.
 
9. Uskalla laittaa työsi alttiiksi arvioinnille ja arvostelulle, hae tarvittavaa palautetta sellaisilta, jolla on aiheeseen paras substanssi. Ota myös vastuuta: hae neuvoja, tee itsenäisesti ratkaisuja, ole rohkea ja utelias.
 
10. Älä mieti tuntuuko kivalta tai jaksatko. Aina ei tunnu, mutta sellaista elämä on. Tee. Päättäväisesti. Pala kerrallaan. Kuitenkin, jos potuttaa useamman viikon, laita tutkimus reilusti sivuun ja määritä uusi aikataulu. Työ syntyy, kun olet henkisesti motivoitunut ja valmis.
 
11. Anna mennä kun kulkee, mutta pidä vastapainoksi päivä pari täysin irti tutkimuksesta ja opinnoista.
 
12. Muista että itse määrität mikä sinulle riittää.
 
13. Iloitse työn etenemisestä ja pienistä onnistumisista.
 
14. Kuten muussakin elämässä perusasiat: nuku ja syö hyvin, liiku riittävästi.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on nyt, kun gradu on valmis?
Suunnitelmani on oppia lisää, monipuolisesti ja jatkuvasti. On pelottavaa ajatella, mitä tapahtuu sitten kun ihminen lakkaa oppimasta. Nyt jatkan työn ohessa väitöskirjaa iloiten siitä, että saan tehdä juuri niitä asioita elämässä mistä nautin, omalla tahdilla ja juuri omalla tavalla.