1. Tutkimussuunnitelman vaihe

1. Tutkimussuunnitelman vaihe

Tutkimussuunnitelma on suunnitelma siitä, millaisista osista valmis gradu rakentuu.

Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa lukitset tutkimusaiheen yhdessä ohjaajan kanssa ja sovit aiheen rajauksista ja näkökulmasta, johon sinun gradusi keskittyy. On tärkeää miettiä työn tavoite ja pitää tavoite kirkkaana koko graduprosessin ajan. On luonnollista, että tuo tavoite kehittyy ja muokkaantuu graduprosessin aikana, koska näkökulmat tarkentuvat ja selkeytyvät, kun perehdyt aiheeseesi tarkemmin. On hyvä arvioida myös laajempaa kontekstia, johon työ liittyy (esimerkiksi jonkin hankkeen osa, ajankohtainen aihe mediassa tai muuten tutkimuskentällä tai oma henkilökohtainen kiinnostus).

Tutkimussuunnitelmaa varten etsitään keskeisiä lähteitä ja tutustutaan tutkimusaiheen teoriataustaan. Lisäksi määritellään tutkimuskysymykset (usein päätutkimuskysymys ja sen alakysymykset), joihin tutkimuksen avulla lähdetään etsimään vastauksia. Tämän lisäksi valikoidaan menetelmät, joilla pyritään löytämään tuloksia.

Tutkimussuunnitelmaa varten sinun kannattaa myös suunnitella työn aikataulu sekä asettaa erilaisia välitavoitteita esimerkiksi gradun eri osien valmistumiselle.

Käytännössä gradusta saa 30 opintopistettä. Opintopiste vastaa keskimääräisellä opiskelijalla 26,67 tunnin työtä. Niinpä graduun voi ajatella kuluvan yhteensä aikaa 800 tuntia. Jaoteltuna kuukausiin, viikkoihin ja päiviin, voi ajatella, että jos gradua tekee esimerkiksi 3 tuntia päivässä, tuon 800 tunnin saavuttamiseen kuluu 267 päivää eli melkein vuosi. Todennäköistä kuitenkin on, että joinakin päivinä gradua pystyy tekemään täysipainoisesti pidempään ja joinakin päivinä tulee välipäiviä.

Aikatauluttamisessa keskeistä on realismi ja esimerkiksi gradun ohella tehtävien muiden opintojen ja muiden elämän haasteiden huomioiminen. Tärkeää olisi luoda selkeä etenemisrunko ja tarpeeksi tarkastuspisteitä, joissa etenemistä käydään läpi ja asetetaan seuraavat tavoitteet etenemiselle.

Tutkimussuunnitelmavaiheen tuloksena sinun tulisi:
- suunnitella työn sisältö -> sisällysluettelo
- kehittää gradun teoriataustaa ja suunnitella graduprosessin eteneminen -> tutkimussuunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä