5. Valmis gradu

5. Valmis gradu

Kun gradu on valmis, on hyvä pohtia vielä seuraavia kysymyksiä:

Kuka gradun arvostelee?
Miten arvosteluprosessi etenee?
Millaista arvosteluasteikkoa käytetään?
Voiko arvosteluprosessin keskeyttää?

Gradun tarkastus

- ohjaaja toimittaa tarkastajille
- opiskelija lähettää Urkund-järjestelmään ohjaajan ohjeiden mukaan

- lausunto tarkastajilta

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan sinulla on oikeus antaa vastine tarkastajien lausunnosta ennen tutkielmasi arvostelua. Saatuasi lausunnon, sinun tulee ilmoittaa hyväksytkö lausunnon, esitätkö vastineen vai haluatko keskeyttää tutkielmasi tarkastuksen. Mikäli hyväksyt lausunnon etkä esitä vastinetta tai ilmoita keskeyttäväsi tutkielman tarkastusta, pro gradu -tutkielmasi toimitetaan dekaanin arvosteltavaksi.

- gradun julkaisu JYXissä

Kun pro gradu on arvosteltu, opiskelija julkaisee valmiin työnsä JYX-opinnäytepalvelimella. Kun työ on julkaistu, opiskelijan tulee lähettää linkki työhön oman laitoksen osastosihteerille, jonka jälkeen gradusuoritus kirjataan opintorekisteriin.

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 50 § koskien pro gradu -tutkielman arviointia

50 § Syventävien opintojen tutkielman tarkastaminen ja arvostelu sekä arvostelun raukeaminen
Dekaani määrää syventävien opintojen tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Toinen tarkastajista voi olla tutkielman ohjaaja.

Tarkastajat tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman lopullisen version tarkastukseen dekaanin määräämällä tavalla.

Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatii oman lausunnon. Tarkastajien on annettava lausunto kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi.

Tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta ennen tutkielman hyväksymistä ja arvostelusta päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös. Tutkielman tekijällä on oikeus keskeyttää tutkielman tarkastus ennen tutkielman arvostelusta päättämistä. Opiskelija voi keskeyttää opinnäytteen arvioinnin kerran. Opiskelija voi jättää opinnäytteensä uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin uudelleen. Arvioinnin asiasta antaa opinnäytteen ohjaaja. Mikäli opinnäytettä ei oteta arvioitavaksi, siitä annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös.

Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.

Dekaanin tehtävänä on arvostella syventävien opintojen tutkielmat tarkastajien lausunnon perusteella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä