MA 9

Kurssi 9: Opetusvideot ja lisäharjoitukset

2. Kokonaisuuden jakaminen osiin

Videot(Markku): 1. Esimerkki: Murtoluvun ja prosentin yhteys 2. Esimerkki: Torjuntaprosentit futismatsissa 3. Esimerkki: Ympyrädiagrammin piirtäminen Videot ja lisäharjoitukset (math.fi): Prosenttilaskujen kertaus (8 tehtävää) Ympyrädiagrammi (2 ...

3. Tietojen kerääminen ja taulukointi

Videot (Markku): Esim1: Frekvenssitaulukko ja histogrammi Esim2: Suhteellinen frekvenssitaulukko ja ymyrädiagrammi Terminologiaa Videot ja lisäharjoitukset (math.fi): Perusjoukko ja otos (1 video ja 7 tehtävää) Frekvenssi (1 video ja 6 tehtävää) ...

4. Kaavioiden piirtäminen

Videot(Markku): Esim1: Historgrammi ja viivakaavio Esim 2: Pinottu pylväskaavio Videot ja lisäharjoitukset(math.fi): Viivadiagrammi (1 video ja 4 tehtävää) Pylväskuvaaja ( 2 videota ja 5 tehtävää)

5. Luokittelua ja piirtämistä

Videot(Markku): Esim 1: Luokitellusta aineistosta histogrammi ja viivadiagrammi Esim2: Pinottu palkkikaavio prosentteihin perustuen. Esim3: Ei-luokiteltu aineisto

6. Tilastollisia tunnuslukuja

VIDEOT (Markku): Esim1: Keskiarvo Esim2: Keskiarvo (vaikeampi esimerkki) Esim3: Keskiarvo lämpötiloista Esim4: Mediaani Esim5: Moodi Esim6: Mediaani pinotusta palkkikaaviosta Videot ja lisäharjoitukset (math.fi): Keskiarvo (7 tehtävää) Keskiarvon...

7 Erilaisia tilastoja

Videot (Markku): Esim 1: Hajonta Esim 2: Vaihteluväli ja vaihteluvälin pituus Kuvaajien luotettavuus Videot ja lisäharjoitukset (math.fi): Keskiluvut ja hajonta (1 video ja 5 harjoitusta)

9 Erilaisten vaihtoehtojen lukumäärä

Videot (Markku): 1. Esimerkki: Neljän joukkueen turnaus. 2. Esimerkki: Tyttö-poika pari 3. Esimerkki: Helmiä jonoon 4. Esimerkki: Kolmen ruokalajin illallinen 5. Esimerkki: Permutaatio ja kombinaatio. c-taso Videot ja lisäharjoitukset (math.fi): ...

10 Todennäköisyys

Videot (Markku): Esim 1: Arpakuution heittämistä Esim 2: Onnenpyörä Esim 3: Pelikortit Esim 4: Tyttöjä Paanan koulussa Videot ja lisäharjoitukset (Math.fi): Harjoituksia 7 kpl Videoita 1kpl ja harjoituksia 6 kpl

11 Klassinen todennäköisyys

Videot (Markku): Esim 1: Onnenpyörä Esim 2: Casino-Arpa Esim 3: Arpakuution heittämistä Esim 4: Kahden nopan heitto Videot ja lisäharjoitukset (Math.fi): Klassinen todennäköisyys

12 Ongelmanratkaisua

Videot: Esimerkki 1 tulitikkuja Esimerkki 2 seuraava jäsen Esimerkki 3 seuraava jäsen Esimerkki 4 palkka