Kolmiportainen tuki

Opiskelun tuki yläkoulussa voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

Yleinen tuki
 • Aineenopettajan antamaa tukiopetusta ennen koetta tai sairauspoissaolojen jälkeen
 • Osa-aikaista erityisopetusta
 • Opetuksen eriyttämistä
 • Oppisisältöjen muokkaamista oppilaiden mielenkiinnon ja taitotason mukaan
 • Koulunkäynninohjaajan tukea oppitunneilla

Tehostettu tuki
 • Säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta
 • Yksilöllistetyt oppimateriaalit tarvittaessa
 • Kokeiden tekeminen eriytetysti tarvittaessa
 • Tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • Olemassa olevat oppimissuunnitelmat päivitetään Wilmaan marraskuuhun mennessä (huoltajille näkyvissä Wilmassa Tuki-välilehdellä)
 • Tehostettu tuki voidaan aloittaa myös yläkoulun aikana

Erityinen tuki
 • Säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta yleensä useammasta kuin yhdestä oppiaineesta
 • Yksilöllistetyt oppimateriaalit ja kokeet niistä oppiaineista, joissa on yksilöllistetty oppimäärä (*-merkintä todistuksessa)
 • HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
 • HOJKS:t päivitetään Wilmaan marraskuun loppuun mennessä (huoltajille näkyvissä Wilmassa Tuki-välilehdellä)
 • Erityinen tuki voidaan aloittaa yläkoulun aikana, jos tehostettu tuki ei ole riittävä
 • Erityisen tuen päätös voidaan myös purkaa yläkoulun aikana, jos tuen tarvetta ei enää ole

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä