Jopo-opetus

JOPOT MELONTARETKELLÄ

JOPO-OPETUS LYSEON PERUSKOULUSSA


Lyseon peruskoulun JOPO-luokalla oppilas opiskelee yleisopetuksen oppimäärän mukaisesti siten, että opetusjärjestelyt ovat joustavia ja yksilöllisiä. Opetusta järjestetään koulun lisäksi muissa oppimisympäristöissä kuten työpaikoilla tai vierailu- ja tutustumiskäynneillä esimerkiksi yrityksissä ja oppilaitoksissa. Oppilailla on myös mahdollisuus osallistua koulutuskokeiluun toisen asteen oppilaitoksissa.

JOPO-luokalla opiskellaan kymmenen oppilaan pienryhmässä, jonka toiminnasta vastaavat erityisluokanopettaja, ja koulunkäynninohjaaja. Keskeistä on myös tiivis yhteistyö kotien ja sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa.

 

JOPO-luokan oppilaat opiskelevat valinnaisaineet omien (entisten) kotiluokkiensa kanssa. Oppilaalla on myös mahdollisuus integroitua kotiluokkansa opetukseen joissakin oppiaineissa omien kiinnostusten ja vahvuuksien perusteella. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä perheen kanssa.

Keväällä järjestetään 7 ja 8 luokkalaisille tiedotustilaisuus JOPO:sta, jonka jälkeen alkaa hakuaika.

Mahdolliset, soveliaat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka jälkeen valitsijaryhmä tekee ratkaisun JOPO-luokalle ottamisesta. Haastatteluun kutsutaan myös huoltajat, koska vanhempien sitouttaminen opiskelijan JOPO-opiskeluun on olennaisen tärkää.

 JOPOn tavoitteita

 • koulunkäyntiin motivoiminen
 • poissaolojen vähentäminen
 • opiskelutaitojen ja oma-aloitteisuuden kehittyminen
 • peruskoulun päättötodistuksen saaminen
 • jatko-opiskelupaikan saaminen sekä toisen asteen opintoihin siirtyminen
 • vastuunottaminen ja elämänhallintataitojen kehittyminen
Työssäoppiminen = TOPI
 • Osa JOPO-opiskelusta tapahtuu työssäoppimispaikoilla, jolloin oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä.
 • Oppilas hakee työssäoppimispaikan itsenäisesti tai opettajan/ ohjaajan avustuksella.
 • Jakso alkaa työsopimuksen tekemisellä ja tavoitteiden asettamisella. Työssäoppimista (TOPI) seurataan työpaikkakäynneillä ja työssäoppimisjakson päätteeksi opettaja, työpaikkaohjaaja ja oppilas käyvät yhteisen arvointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen.
 • Työssäoppimisjaksot  tukevat oppilasta hänen valitessaan itselleen jatko-opiskelupaikkaa ja parhaimmillaan kasvattaa motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan.
 • Lukuvuonna 2019-2020 Lyseon peruskoulussa järjestetään sekä syys-, että kevätlukukaudella yksi tai kaksi kahden viikon TOPI-jaksoa, riippuen siitä kuinka hyvin muut oppimistavoitteet toteutuvat. Näiden lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään tutustumiskäyntejä, retkiä ja leirikouluja ympäri vuoden.
Lisätietoja: erityisluokanopettaja Anssi Määttänen
anssi.maattanen@edu.joensuu.fi
050- 538 5314

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä