PS5 Verkko-opinnot (LOPS21)

PS5 opintojakso

Tervetuloa PS5 opintojaksolle sivuille.

Opintojaksolla perehdytään ihmisen persoonallisuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä ihmisyyden yhteisölliseen puoleen.
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina täällä Peda.net -sivustolla.

Kurssin suorittamista varten tarvitset oppikirjan Oivallus 5, psykologiaa lukiolaisille (LOPS2021). Kirja on saatavilla myös digikirjana.

Opintojakson runko mukailee oppikirjan sisältöä. Suositeltavaa on palauttaa tehtävät järjestyksessä, mutta kukin tyylillään. Tehtävien palautukset tehdään suoraan Peda.nettiin tehtäville varattuihin palautusosioihin.

Opintojaksoon suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien palauttamisen hyväksytysti sekä kokeen läpäisemisen.
Opettaja tarkistaa kaikki palautetut tehtävät kerran viikossa, lisäksi soveltaviin tehtäviin sekä esseetehtäviin annetaan sanallista palautetta/arviota.

Miten suorittaa opintojakso?
 Yleisin toteutustapa (reipasta tahtia etenevä) on suorittaa n. 1 osiota viikossa, jolloin saat suoritettua opintojakson 1-2 kuukauden aikana. Opintojaksoa voi kuitenkin jokainen suorittaa omiin tavoitteisiin sekä aikatauluihin sopivalla tahdilla, ja opintojakson suorittamiseen kannattaakin jokaisen tehdä oma konkreettinen toteutussuunnitelma ja varata aikaa kalenteristaan, jotta opintojakso tulisi suoritettua omien tavoitteiden mukaisesti. 

Lisätietoja ja apua tarjolla sekä sähköpostin, wilman että peda.netin kautta! Kysykää rohkeasti! :)

 Terveisin opettaja: Elina Orjala

elina.orjala@edu.joensuu.fi

Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön
toimintaan

ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja
kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta

osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän
tulevaisuuden rakentamiseen

osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arvioin-
timenetelmiä.


Mieti mitkä ovat omia tavoitteitasi, ne voivat olla näitä yleisiä tavoitteita tai sitten ihan itse muodostamiasi :)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä