Ps2 verkko-opinnot (LOPS21)

Ps2 opintokokonaisuuden suorittaminen

Tervetuloa Ps2 opintojaksolle sivuille.

Opintojaksolla perehdytään kehityspsykologiaan tieteenä sekä ihmisen kehitykseen biologisesta,sosiaalis-kulttuurillisesta kuin myös psyykkisestä näkökulmasta.

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina täällä Peda.net -sivustolla.
Kurssin suorittamista varten tarvitset oppikirjan Oivallus 2, psykologiaa lukiolaisille (LOPS2021). Kirja on saatavilla myös digikirjana. Suosittelen myös tekemään kirjan omia tehtäviä ja lukemaan kaikki kirjasta löytyvät tekstit, jos tähtäimessä on psykologian yo-kokeen suorittaminen.

Opintojakson runko mukailee oppikirjan sisältöä. Suositeltavaa on palauttaa tehtävät järjestyksessä, mutta kukin tyylillään. Tehtävien palautukset tehdään suoraan Peda.nettiin tehtäville varattuihin palautusosioihin.

Opintojaksoon suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien palauttamisen hyväksytysti sekä kokeen läpäisemisen.
Opettaja tarkistaa kaikki palautetut tehtävät kerran viikossa, lisäksi soveltaviin tehtäviin sekä esseetehtäviin annetaan sanallista palautetta/arviota.
Esseen tekoon löytyvät ohjeet vasemmalla olevasta valikosta :)

Miten suorittaa opintojakso?
 Yleisin toteutustapa on suorittaa aina n. 1 osio sisältöineen viikossa, jolloin saat suoritettua opintojakson 1-2 kuukaudessa. Opintojaksoa voi kuitenkin jokainen suorittaa omiin tavoitteisiin sekä aikatauluihin sopivalla tahdilla, ja opintojakson suorittamiseen kannattaakin jokaisen tehdä oma konkreettinen toteutussuunnitelma ja varata aikaa kalenteristaan, jotta opintojakso tulisi suoritettua omien tavoitteiden mukaisesti. 

Lisätietoja ja apua on tarjolla sähköpostin, wilman sekä peda.netin kautta! Kysykää rohkeasti! :)

Terveisin opettaja: Elina Orjala

elina.orjala@edu.joensuu.fi

Ps2 opintokokonaisuuden yleiset tavoitteet ja omien tavoitteidesi pohdinta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 
• tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita

• osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta

• perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana

• perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon

• tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen

• osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

Pohdi mitkä näistä tavoitteistaa sopivat eniten itsellesi, ja mieti mitkä ovat sinun henkilökohtaisia tavoitteita tämän kurssin suhteen :)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä