Ps3 verkko-opinnot (LOPS21)

Ps3 opintojakson suorittaminen

Tervetuloa Ps3 opintojaksolle sivuille.

Opintojaksolla perehdytään ihmisen tiedonkäsittelytaitoihin, kuten muistiin, kieleen ja ongelmanratkaisukykyyn, sekä käsitellään neuropsykologian perusteita tutustuen mm. hermoston toimintaan ja aivoalueiden merkityksiin.
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina täällä Peda.net -sivustolla.

Kurssin suorittamista varten tarvitset oppikirjan Oivallus 3, psykologiaa lukiolaisille (LOPS2021). Kirja on saatavilla myös digikirjana.

Opintojakson runko mukailee oppikirjan sisältöä. Suositeltavaa on palauttaa tehtävät järjestyksessä, mutta kukin tyylillään. Tehtävien palautukset tehdään suoraan Peda.nettiin tehtäville varattuihin palautusosioihin.

Opintojaksoon suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien palauttamisen hyväksytysti sekä kokeen läpäisemisen.
Opettaja tarkistaa kaikki palautetut tehtävät kerran viikossa, lisäksi soveltaviin tehtäviin sekä esseetehtäviin annetaan sanallista palautetta/arviota.

Miten suorittaa opintojakso?
 Yleisin toteutustapa on suorittaa n. 1 osio viikossa, jolloin saat suoritettua opintojakson 1-2 kuukaudessa. Opintojaksoa voi kuitenkin jokainen suorittaa omiin tavoitteisiin sekä aikatauluihin sopivalla tahdilla, ja opintojakson suorittamiseen kannattaakin jokaisen tehdä oma konkreettinen toteutussuunnitelma ja varata aikaa kalenteristaan, jotta opintojakso tulisi suoritettua omien tavoitteiden mukaisesti. 

Lisätietoja ja apua tarjolla sekä sähköpostin, wilman että peda.netin kautta! Kysykää rohkeasti! :)

 Terveisin opettaja: Elina Orjala

elina.orjala@edu.joensuu.fi

Ps3 opintojakson yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa
niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen


osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä
ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn


ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle

ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa

tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä

ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperi-
aatteet psyykkisen toiminnan perustana


osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toi-
mintoihin liittyvää aivotoimintaa


osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksenja arvioida menetelmiin liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia

Mieti mitkä ovat omia tavoitteitasi, ne voivat olla näitä yleisiä tavoitteita tai sitten ihan itse muodostamiasi :)



Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä