Ps4 Verkko-opinnot (LOPS21)

Infoa kurssin suorittamisesta

Tervetuloa Ps4 opintojaksolle sivuille.

Opintojaksolla perehdytään ihmisen tunteisiin, psyykkiseen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja terapiaan.
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina täällä Peda.net -sivustolla.

Kurssin suorittamista varten tarvitset oppikirjan Oivallus 4, psykologiaa lukiolaisille (LOPS2021). Kirja on saatavilla myös digikirjana.

Opintojakson runko mukailee oppikirjan sisältöä. Suositeltavaa on palauttaa tehtävät järjestyksessä, mutta kukin tyylillään. Tehtävien palautukset tehdään suoraan Peda.nettiin tehtäville varattuihin palautusosioihin.

Opintojaksoon suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien palauttamisen hyväksytysti sekä kokeen läpäisemisen.
Opettaja tarkistaa kaikki palautetut tehtävät kerran viikossa, lisäksi soveltaviin tehtäviin sekä esseetehtäviin annetaan sanallista palautetta/arviota.

Miten suorittaa opintojakso?
 Yleisin toteutustapa on suorittaa n. 1 osiota viikossa, jolloin saat suoritettua opintojakson 1-2 kuukaudessa. Opintojaksoa voi kuitenkin jokainen suorittaa omiin tavoitteisiin sekä aikatauluihin sopivalla tahdilla, ja opintojakson suorittamiseen kannattaakin jokaisen tehdä oma konkreettinen toteutussuunnitelma ja varata aikaa kalenteristaan, jotta opintojakso tulisi suoritettua omien tavoitteiden mukaisesti. 

Lisätietoja ja apua tarjolla sekä sähköpostin, wilman että peda.netin kautta! Kysykää rohkeasti! :)

 Terveisin opettaja: Elina Orjala

elina.orjala@edu.joensuu.fi

Psykologia 4 opintojakson yleiset tavoitteet

tavoitteena on, että opiskelija
  • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
  • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä
  • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
  • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
  • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
  • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
  • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.Mieti mitkä ovat omia tavoitteitasi, ne voivat olla näitä yleisiä tavoitteita tai sitten ihan itse muodostamiasi :)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä