Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Suomen kielen abikertaus (S212)

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin

  • vahvistamalla taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä
  • vahvistamalla taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä
  • vahvistamalla kuullun ymmärtämisen taitojaan.

Keskeiset sisällöt

  • kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot
  • erilaisten tekstien, kuultujen ja luettujen, pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
  • tekstin rakentaminen yksin tai yhdessä: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaus, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
  • asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet
  • kielen- ja tekstinhuoltoa
  • tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet erityisesti tietokirjallisuus ja audiovisuaaliset tekstilajit

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. kirjoitusharjoitukset, aineistopohjainen essee, lyhyt kirjoitustehtävä (kommentti, sähköpostiviesti, blogiteksti, muu arkielämän viesti ja dialogin täydennys), mielipidekirjoitus, lukutaidontehtävät, kuullun ymmärtämisen tehtävät, analyysit erityyppisten aineistojen pohjalta, uutisten tai ajankohtaisohjelmien seuranta, tiivistelmät, ryhmä- ja parityöt.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä