Pakolliset opinnot

Elämä ja evoluutio (BI1) 2 op

Opintojaksossa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma opintojaksossa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksossa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
 • osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen 
 • osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle 
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen 
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.

Keskeiset sisällöt 

Biologia tieteenä 

 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot 
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 
 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen 

Evoluutio 

 • solujen synty ja kehittyminen 
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen 
 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet 
 • luonnonvalinta 
 • lajiutuminen 
 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat 
 • ihmisen evoluutio 
 • evoluution tutkiminen 

Eliökunta 

 • luokittelun periaatteet 
 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit


Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista vuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen painottuvat opintojaksollaesimerkiksi erityyppisten aineistojen hyödyntämisen ja opiskelijoiden omien tuotosten kautta. Vuorovaikutusosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. 

Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä vuorovaikutustilanteissa tai kriittiseen tiedonhakuun liittyvissä tehtävissäOpiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan ja vuorovaikutustaidoistaan esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävän yhteydessäOpintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä