Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Biologian abikertaus (BI7) 2 op

Opintojaksolla kerrataan lukion biologian opintojaksojen 1-6 keskeisiä sisältöjä. Opintojakso soveltuu opiskeltavaksi ennen ylioppilaskirjoitusten ainereaalikoetta sekä valmistauduttaessa jatko-opintojen pääsykokeisiin. 

Tavoitteet
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää lukion biologian keskeisimmät asiat
  • hahmottaa biologisia lainalaisuuksia kokonaisvaltaisesti
  • syventää aiemmin opittuja tietojaan biologiasta
  • saa valmiuksia vastata biologian ylioppilaskokeen tyyppisiin tehtäviin

Keskeiset sisällöt

  • biologian valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen ydinasiat
  • biologian tieteenalan ajankohtaiset aiheet
  • biologisen tiedon esittäminen ja tulkinta


Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksolla hyödynnetään erityyppisiä tietolähteitä ja harjoitellaan itse esittämään tietoa esimerkiksi erilaisin kaavioin ja graafein, minkä vuoksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuu erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä. Opiskelun aikainen palaute ohjaa opiskelijaa korjaamaan tai tarkentamaan tietoja, kannustaa harjoittelemaan tiedonesittämisen taitoja sekä yhdistelemään eri opintojaksoilla opittuja asioita ja liittämään ne laajempiin kokonaisuuksiin. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn ja monipuoliseen näyttöön koko opintojakson aikana itse- ja vertaisarviointi mukaan lukien. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä