Turvallisuuskäytännöt

Ohjeita käytännön tilanteisiin

Kaikenlaiseen toisen kaltoinkohteluun puuttuminen on tärkeää. Ensisijaista on kouluissa tehtävä ennaltaehkäisevä työ myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseksi kouluyhteisöön.


Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Seksuaalinen häirintää voi olla esimerkiksi:

● Fyysinen häirintä
- taputtelu, lähentely, silittely, epäsopiva halaaminen, intiimien alueiden koskettelu

● nettihäirintä
- kuvien levittäminen, seksuaalissävytteisten kuvien lähettely, pyytäminen ja vaatiminen; yksityisyyttä koskevat kirjoittelut ja kysymykset, ehdottelut ja vihjailut, houkuttelu seksuaaliseen toimintaan webkameran kautta ja/tai kuvilla kiristäminen

● sanallinen häirintä
- vihjailu, ehdottelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset, kaksimieliset vitsit, rahan, tavaran tai päihteiden tarjoaminen vastineeksi seksistä, seksuaaliset kommentit, ehdottelut ja vaatimukset

● loukkaavat eleet ja ilmeet
- itsensä paljastelu, kiusallinen tuijottaminen, kaksimieliset eleet ja äännähdykset, ilmeilyt, käsimerkit, salakatselu

Mikäli koet seksuaalista häirintää, ota yhteys Jyväskylän kristillisen opiston henkilökunnan jäseneen, opiskeluhuollon jäseneen, viranomaiseen, huoltajaan tai turvalliseen aikuiseen ja kerro kokemastasi. 

Seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan toimintamalli koostuu ennaltaehkäisevästä työstä oppitunneilla, erilaisissa 
tilaisuuksissa, joissa opetetaan tunnistamaan häirintää sekä toimimaan omia ja toisten rajoja kunnioittaen, sekä ohjeistuksesta seksuaaliseen häirintään ja seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan puuttumisesta.


Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen

Henkinen ja fyysinen väkivalta ja siihen puuttuminen

Koulun toimintamalli ja tuki eri osapuolille

Tuki kokijalle:
● Huolen puheeksi ottaminen: kodin ja koulun yhteistyö ja kohtaaminen
● Kiusaamiseen puuttuminen
● Ohjaaminen oppilashuollon palveluihin (yksilökohtainen oppilashuolto)
● Jälkiseuranta ja -hoito
● Vanhempiin vaikuttaminen

Tuki tekijälle:
● Huolen puheeksi ottaminen: kodin ja koulun yhteistyö ja kohtaaminen
● Kiusaamiseen puuttuminen
● Keskustelut
● Jälkiseuranta- ja hoito
● Vanhempiin vaikuttaminen
● Ohjaaminen oppilashuollon palveluihin (yksilökohtainen oppilashuolto)

Tuki ryhmälle:
● Kiusaamiseen puuttuminen
● Luokan ryhmädynamiikkaan vaikuttaminen, kun on jo pulmia (erilaiset
menetelmät) eli yhteisöllisen oppilashuollon keinot
● Ryhmäkohtaiset vanhempainillat


Mikäli koet kiusaamista, ota yhteys Jyväskylän kristillisen opiston henkilökunnan jäseneen, opiskeluhuollon jäseneen, viranomaiseen, huoltajaan tai turvalliseen aikuiseen ja kerro kokemastasi. 


Toiminta kriisitilanteessa

Kriisi syntyy hätätilanteessa tai muussa vakavasti kuormittavassa äkillisessä tilanteessa, jossa ihmisen psyykkinen hyvinvointi on uhattuna. Kriisitoiminnalla ennaltaehkäistään kriisin tuomaa henkistä kuormitusta ja tarjotaan yhteisöllistä tukea kriisin käsittelyyn. Kriisiryhmä organisoi tukitoimet ja tiedottamisen.

  1. Pelastussuunnitelman mukaiset toimenpiteet: Jos tilanteessa on potilaita ja / tai tarvitaan pelastusviranomaisia tai poliisia, tee hätäilmoitus.
  2. Ilmoitus rehtorille tai kriisiryhmän jäsenelle. Kriisiryhmän kutsuu koolle kuka tahansa kriisiryhmän vakinainen jäsen, joka saa tiedon tapahtumasta.
  3. Kriisiryhmä arvioi rehtorin johdolla tilanteen sekä organisoi tarvittavan kriisitoiminnan ja tiedottamisen (sisäinen ja tarvittaessa opiston ulkopuolelle).

 Esimerkkejä kriisitilanteista, joissa kriisiryhmä toimii

- vakava onnettomuus

- vakava uhka- tai läheltä piti -tilanne

- opiskelijan kuolema

- henkilökunnan jäsenen kuolema

- opiskelijan tai henkilökuntaan kuuluvan itsemurhayritys

- muut mahdolliset yhteistä turvallisuutta ja toimintakykyä järkyttäneet tilanteet


Mikäli opistoa koskettaa kriisitilanne, opistomme kriisiryhmä kokoontuu. Kriisiryhmään kuuluvat:

  • rehtori Harri Erkamaa 044 7522 764
  • apulaisrehtori Kati Toivio 041 7313220
  • opistoteologi Mira Piispa 050 3899 680

Tarvittaessa kriisiryhmään kutsutaan mukaan muita asiantuntijoita.Turvallisuudesta huolehtii myös Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmä (oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä). Lisätietoja pedanetin sivuilta Opiskeluhuoltoryhmät

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä