TURVALLISUUS

Turvallisuus

Työskentelyrauha

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen. Kunnioita kaikkien työrauhaa, työtä ja työn tuloksia.

Henkilökohtainen turvallisuus

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea ja kokea olonsa turvalliseksi: ketään ei saa henkisesti tai ruumiillisesti vahingoittaa tai loukata. Jokainen tietoon tullut kiusaamis- ja väkivaltatilanne selvitetään.

Omaisuuden suoja

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus huolehtia ja suojella yhteistä omaisuutta ja oikeus henkilökohtaiseen omaisuuden suojaan. Jokainen on vastuussa itsestään, opiskelustaan ja tulevaisuudestaan. Vahingon aiheuttaja voi joutua korvausvelvollisuuteen aiheuttamastaan vahingosta.

Tietoturva
Huolehdi ettei henkilökohtaiset opistolta saamasi sähköiset tunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten haltuun. Toimi vastuullisesti sähköisillä oppimisalustoilla, noudata ohjeita, älä tee mitään luvatonta. Käsittele huolellisesti käytössäsi olevia opiston atk -laitteita. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä