Opiskeluhuoltoryhmät

Opiskeluhuoltoryhmät

Jyväskylän kristillisessä opistossa opiskeluhuollon palveluilla edistetään opiskelijan oppimista ja opiskelun joustavaa sujumista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuollon tavoitteena on taata jokaiselle Jyväskylän kristillisen opiston opiskelijalle hyvinvointi, turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö.

Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ovat tarvelähtöisyys, välittäminen, luottamuksellisuus, avoimuus, moniammatillisuus ja säännöllisyys. Painopiste opiskeluhuollon toteuttamisessa on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 

Jyväskylän kristillisessä opistossa opiskeluhuollosta vastaavat erityisesti monialainen opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmä. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista, jota johtaa oppilaitoksen apulaisrehtori. Ryhmään kuuluu jokaisesta tiimistä edustajia mm. tiimien vetäjät, erityisopettajia, opoja sekä asuntolan ohjaaja. 
Laajennettuun opiskeluhuoltoryhmään kuuluu opiston opiskeluhuollon jäsenien lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja koululääkäri.

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. 

Jyväskylän kristillisessä opistossa opiskeluhuollon opiskelijaterveydenhuollon-, psykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat aikuisten perusopetuksessa, ammatillisessa perustutkinnossa ja vapaan sivistystyön taidevuosi oppivelvollisille opiskeleville nuorille.

Opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmän jäseniin.

Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmä - opistokohtaiset palvelut

Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmän toiminnan tavoitteena on opiskeluun liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy ja turvallisen opiskeluympäristön luominen, sekä opiskelijoiden yleinen hyvinvointi.

Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmä kokoontuu seurantakokoukseen kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Opiskelijan hyvinvointi- ja tukiryhmään kutsutaan tarvittaessa opiskelijoiden ja huoltajien sekä muiden toimialojen ja viranomaisten edustajia sekä asiantuntijoita.


Opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt:

 • Pasi Kekko, apulaisrehtori (0417313234), pasi.kekko@jko.fi

 • Kati Toivio, apulaisrehtori (0417313220), kati.toivio@jko.fi

 • Juha Finnilä, opinto-ohjaaja (0417305649), juha.finnila@jko.fi

 • Vuokko Saastamoinen, opettaja (0503899633), vuokko.saastamoinen@jko.fi

 • Elina Kari, erityisopettaja (0447522775), elina.kari@jko.fi

 • Anneli Töhönen, erityisopettaja (0447522746), anneli.tohonen@jko.fi

 • Sari Paananen, erityisopettaja (050 389 9639), sari.paananen@jko.fi

 • Ari Kauppinen, opettaja (0447522756), ari.kauppinen@jko.fi

 • Sirpa Viita, asuntolaohjaaja - yhteisökoordinaattori (0447522710), sirpa.viita@jko.fi

 • Mari Ahonen, ohjaaja (044752 2767), mari.ahonen@jko.fi

 • Iita Lepo, opinto-ohjaaja (0503899619), iita.lepo@jko.fi


Yhteistyökumppanit: 


Opiskelijaterveydenhoitaja 
Maila Peltokorpi
vastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe kello 8 - 10.30
soittoaika ma - pe kello 12 - 13
050 5750958 tai etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Kuraattori 
Tarja Viitala  
soittoaika ma - pe kello 12 - 12.30
050 511 7083 tai etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
Koulukuraattori on tavattavissa opistolla ajanvarauksella pääsääntöisin tiistaisin. 

Psykologi 
Maria Järvenpää
Soittoaika to 12-12.30. Myös tekstiviestit. puh. 0505772624. Perjantaisin ei paikalla.
Käyntiosoite: Voimala 2. krs, Sepänkatu 4 A. 

​Nuorten päihde- ja mielenterveystiimi
ajanvaraus ja puhelinneuvonta tiistaisin kello 10 - 12. Puh. 014 - 266 0996

Jyväskylän kaupungin oppilashuollon nuorten päihde- ja mielenterveystiimin psykiatriset sairaanhoitajat auttavat ja tukevat alle 18-vuotiaita oppilaita ja heidän perheitään päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvissä huolissa.


Tärkeitä numeroita:

Kriisikeskus Mobile 24 h
044 7888 470
Matarankatu 2 (D-ovi)
40100 Jyväskylä
www.kriisikeskusmobile.fi

Kotouttamispalvelut/ Immigrant Services
014-266 3423
Ailakinkatu 17
40100 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat

Ohjaamo (alle 30-vuotiaille)
050-311 8877 / ohjaamo@jkl.fi
Gummeruksenkatu 6
40100 Jyväskylä
(2.krs. Multitronic-liikkeen sisäänkäynti)
www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/ohjaamo
Ohjaamo on avoinna ilman ajanvarausta ma-to klo 12-16, pe 10-14

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä