Hae mut! Digistä mua! -hanke

Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen


Päätimme porukalla digistyä!


Saimme yhdessä Keravan kaupungin (Keravan Opisto) ja Tuusulan kunnan (Tuusulan kansalaisopisto ja Jokelan kansalaisopisto) kanssa Opetushallituksen valtionavustuksen alueemme aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseksi. Hankkeen koordinoinnista vastaa Järvenpään Opisto. 

Yhteinen hankkeemme rakentui kahdesta alla mainitusta kokonaisuudesta.

1) Heikkoja perustaitoja vahvistava Hae mut -hanke, jossa asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista ohjaustaja neuvontaa sekä harjoitellaan yksilövalmennuksen ja pienimuotoisen ryhmävalmennuksen keinoin mm. luki- ja kirjoitustaitoja. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla perustaitojen puute tai heikko osaaminen ovat esteenä työelämään pääsemiseksi. Keskeistä on myös löytää ne ihmiset, jotka eivät ole vielä niin vahvasti kiinnittyneitä digiajan välineisiin. Toi­minta järjestetään asiak­kaalle luontevissa toimintaympäris­töissä. Hakevaa ja motivoivaa toimin­taa tehdään yhteistyössä esim. Keski-Uudenmaan Ohjaamojen, etsivän nuorisotyön ja työpajojen kanssa.

Oppiminen on yksilöllista ja se juuri on jokaisen vahvuus!

2) Digitaalisia taitoja vahvistava Digistä mua -hanke, jossa tavoitteena on vahvistaa alueellisia digiverkostoja sekä tarjota Pop Up-tyyppisiä koulutus- ja ohjaustapahtumia kuntalaisille luontevissa toimintaympäristöissä. Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa esim. älypuhelimiin ja tabletteihin liittyvissä asioissa. Neuvontapisteitä jalkautetaan esim. kauppakeskuksiin, kirjastoautoon ja yritysten tiloihin. Hankkeen aikana koulutetaan osallistuvien tahojen henkilökuntaa toimimaan digineuvojina ja tutoreina hankkeen päätyttyä.

Molempien kokonaisuuksien toimintamuodot suunniteltiin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Digitaalisten palveluiden käytettävyys on meidän kaikkien vastuulla – Tehdään se yhdessä!

Hankkeen toimintakausi oli vuosina 2019-2020.


Lisätietoa hankkeesta:
Hankepäällikkö
Heidi Vesa

Mitä on digituki?

Hae mut! Digistä mua! sitoutuu digituen eettiseen ohjeistukseen.

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Tavoitteenamme on, että jatkossa asiakas voisi hoitaa itsenäisesti asioinnin ja laitteiden käytön. Kannustamme asiakasta tekemään ohjaustilanteessa asiat itse. Kunnioitamme vaitiolovelvollisuutta emmekä kerro eteenpäin tietooni tulleita asioita tai asiakirjoja.

Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan digituen tilanne on otollinen paikka oppia yhdessä. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan tarjoajien pariin. Digitukija ei voi välttämättä neuvoa minua kaikissa ongelmatilanteissa. Viranomaisten palvelujen käytössä saan tukea myös kunkin viranomaisen asiakaspalvelusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä