2016-2017

Toimintakulttuuri

Lukio on yleissivistävä oppilaitos ja se tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Painopisteinä työn arvostus, hyvät tavat, kansainvälisyys, henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi, ympäristökasvatus sekä tieto- ja viestintätaitojen parantaminen.

Arviointi

Kyseisiä asioita edistettiin mm. jatko-opintopäivänä, työelämäiltapäivänä, eri aloihin tutustumalla, lukion juhlilla, kansainvälisillä opettaja- ja opiskelijavaihdoilla, opettajien ympäristökasvatuskoulutuksella sekä TVT-koulutuksella.