e-Oppi -lisenssi

e-Oppi Oy:n jakelema materiaali

e-Oppi -lisenssi on e-Oppi Oy:n materaaliin tarkoitettu lisenssi, joka olennaisesti antaa oikeuden tehdä omalle kopiolle vapaasti muutoksia, mutta omasta kopiosta ei saa tehdä uusia kopioita ja omaa kopiota ei saa saattaa muiden saataville (esimerkiksi asettaa materaalin julkisuutta Kaikki kirjautuneet henkilöt tai Kaikki internet-käyttäjät -asetuksille).

Tätä lisenssiä saavat käyttää muutkin, mutta jos sisällön tekijä ei ole saa sisällöstä korvausta e-Oppi Oy:ltä, ei tämä ole sisällön tekijän kannalta edullista. Muuten sisällön tekijä antaa e-Oppi Oy:lle erityisoikeuksia suhteessa muihin toimijoihin. Erilaiset Creative Commons -lisenssivaihtoehdot ovat yleensä parempi valinta yksittäiselle sisällöntuottajalle, joka haluaa saattaa sisältönsä suuremman yleisön saataville.

Lisenssiehdot

e-Opin oppimateriaali

1. Hei. Olet hankkimassa käyttöoikeutta e-Oppi Oy:n (jäljempänä ”me”) kustantamaan oppikirjaan. Pyydämme sinua tutustumaan huolella näihin käyttöehtoihin. Ehtojen tarkoituksena on kertoa sinulle, miten saat oppikirjaamme käyttää. Haluamme myös estää oppikirjojemme luvattoman tai laittoman käytön sekä suojata meidän ja oppikirjailijoidemme tekijänoikeuksia.

Yleistä

2. Meillä on tekijänoikeus oppikirjoihin, jotka olemme kustantaneet. Tekijänoikeus tarkoittaa, että meillä on yksinoikeus määrätä oppikirjojen käytöstä tekijänoikeuslaissa säädetyllä tavalla. Hyväksymällä nämä käyttöehdot sinä teet kanssamme oikeudellisesti sitovan sopimuksen siitä, millaisin ehdoin annamme sinulle käyttöoikeuden oppikirjaan.

Käyttöoikeuden hyödyntäminen ja oppikirjojen saatavuus

3. Pääset hyödyntämään käyttöoikeutta eli lukemaan oppikirjojamme sen internetissä toimivan verkkopalvelun kautta, jonka kautta olet käyttöoikeutesikin hankkinut. Tarvitset oppikirjan lukemiseen internetyhteydellä ja yhteensopivalla internet-selaimella varustetun päätelaitteen. Näitä koskevat vaatimukset voivat muuttua ajan myötä.

4. Verkkopalvelun toiminnasta ja ylläpidosta vastaa meistä erillinen, kolmas osapuoli (jäljempänä ”palveluntarjoaja”). Me emme vastaa palveluntarjoajan toimista tai laiminlyönneistä, jotka saattavat haitata tai estää hankkimiesi oppikirjojen lukemista.

Käyttöoikeuden syntyminen

5. Käyttöoikeuden syntyminen edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot.

6. Kirjan käyttöoikeus on maksullinen. Jos oppilaitos ei ole suorittanut maksua puolestasi, sinun on suoritettava valitsemastasi oppikirjasta hinnaston mukainen maksu, jotta saat käyttöoikeuden. Maksu suoritetaan palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

7. Jos olet opettaja, saat käyttöoikeuden maksutta niihin oppikirjoihimme, jotka oppilaitoksesi on valinnut viralliseksi oppimateriaalikseen. Oppilaitoksesi tulee toimittaa halutulle palveluntarjoajalle ote päätöksestä, jossa kustantamamme oppikirja valitaan oppilaitoksen viralliseksi oppikirjaksi sekä kirjallinen ilmoitus siitä, että sinä olet oppilaitoksen opettaja, joka tarvitsee käyttöoikeuden kyseiseen oppikirjaan.

Käyttöoikeuden sisältö

8. Oppikirjan käyttöoikeus antaa sinulle oikeuden (a) lukea oppikirjaa palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta niin usein kuin haluat, (b) tulostaa oppikirjasta muutamia sivuja omaan käyttöösi,

9. Nämä oikeudet ovat henkilökohtaisia eli et saa antaa muiden henkilöiden lukea hankkimiasi oppikirjoja sinun käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Sinulla ei myöskään ole oikeutta siirtää hankkimaasi käyttöoikeutta kenellekään toiselle.

10. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää oppikirjoja tai niiden osia muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Sinä et myöskään saa kiertää tai poistaa oppikirjojen kopioimisen estoa tai muita oppikirjan sisältöä suojaavia teknisiä toimenpiteitä.

11. Sinun käyttöoikeutesi ei rajoita meidän oikeuttamme myydä erilaisia käyttöoikeuksia samoihin oppikirjoihin muille henkilöille.

Käyttäjän luoma sisältö

12. Mikäli valitsemasi palveluntarjoaja sen teknisesti mahdollistaa, sinulla on oikeus muokata oppikirjaamme tekemällä siihen lisäyksiä ja poistoja palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta. Näiden muokkausten säilyttämisestä ja esittämisestä vastaa palveluntarjoaja omien käyttöehtojensa mukaisesti.

13. Palveluntarjoajasi saattaa mahdollistaa muokkaamasi oppikirjan julkaisemisen siten, että muilla palvelun käyttäjillä on mahdollisuus hankkia käyttöoikeus sinun muokkaamaasi oppikirjaan. Palveluntarjoajasi saattaa mahdollistaa muokkaamasi oppikirjan julkaisemisen toisille käyttäjille suoraan nähtäväksi. Vaikka kannustamme käyttäjiämme oppikirjojen muokkaamiseen ja muokkausten jakamiseen, haluamme muistuttaa sinua, että saat julkaista muokkaamasi version vain sellaisten henkilöiden nähtäväksi, jotka ovat hankkineet käyttöoikeuden samaan oppikirjaan.

14. Sinulla on tekijänoikeus tekemiisi muokkauksiin. Jos päätät julkaista muokkaamasi oppikirjan, annat meille sinun tekijänoikeuteesi nähden rinnakkaisen, pysyvän, maksuttoman, siirrettävän, alilisensoitavan ja maailmanlaajuisen käyttö- ja hyödyntämisoikeuden tekemiisi muokkauksiin. Lupaamme, että käytämme tätä oikeutta vain siihen tarkoitukseen, että muokkaamaasi oppikirjaa voidaan näyttää muille palvelun käyttäjille ja että muille käyttäjille voidaan myydä käyttöoikeuksia muokkaamaasi oppikirjaan. Voit koska tahansa keskeyttää kirjan julkaisemisen. Tällöin kirjaa ei enää näytetä palveluntarjoajan verkkopalvelussa eikä siihen myydä uusia käyttöoikeuksia. Jo käyttöoikeutensa ostaneilla käyttäjillä on kuitenkin oikeus jatkaa sinun muokkaamasi kirjan käyttämistä.

15. Haluamme vielä muistuttaa sinua siitä, että sinä olet vastuussa myös siitä, että tekemäsi muokkaukset eivät loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia ja että ne ovat muutenkin lain tai hyvän tavan mukaisia.
Koska kyse on oppikirjoista, on tärkeää, että toisten nähtäville saatetut muokkauksesi eivät sisällä asiavirheitä tai ole muuten harhaanjohtavia.

16. Me emme ole velvollisia seuraamaan, tarkistamaan tai korjaamaan tekemiäsi muokkauksia. Annat meille kuitenkin oikeuden määrätä palveluntarjoajaa keskeyttämään muokkaamasi oppikirjan julkaiseminen, mikäli katsomme sen aiheelliseksi.

Peruutusoikeus

17. Sinulla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan oikeus perua käyttöoikeuden kauppa 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut käyttöoikeuden valitsemaasi oppikirjaan. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran lukenut oppikirjaa.

Käyttöoikeuden voimassaolo ja muutokset käyttöehtoihin

18. Hankkimasi käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi eli kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Mikäli palveluntarjoajasi lopettaa sen verkkopalvelun ylläpidon, jonka kautta olet käyttöoikeuden hankkinut lopetetaan, käyttöoikeutesi oppikirjaan päättyy ilman eri irtisanomista.

19. Meillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa voit hyväksyä uudet käyttöehdot tai irtisanoa tämän sopimuksen.

20. Käyttöoikeudesta maksettua korvausta ei palauteta vaikka käyttöoikeus päättyisi tai et hyväksyisi käyttöehtojen muutosta.

Takuu

21. Olemme tehneet parhaamme oppikirjojemme korkean laadun varmistamiseksi, mutta emme anna oppikirjojen sisältämän tiedon oikeellisuudelle takuuta. Oppikirjoihin on voinut jäädä kirjoitus- tai asiavirheitä. Tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu myös se, että kulloinkin vallitseva käsitys muuttuu aika ajoin uuden tutkimustiedon myötä. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen oppikirjaan jääneen virheellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta.

Koko sopimus

22. Tarkoituksemme on, että kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet on sovittu näissä käyttöehdoissa. Sinulla ei ole oikeutta vedota jossakin muussa yhteydessä ennen näiden ehtojen hyväksymistä kirjallisesti tai suullisesti esitettyyn ehtoon.

23. Huomioi, että tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden toteuttamiseen saattaa liittyä myös muita sopimuksia erityisesti sinun ja palveluntarjoajan välillä. Näillä muilla sopimuksilla on eri kohde kuin tällä  sopimuksella, eikä sinun ja kolmannen osapuolen välisellä sopimuksella voida pätevästi puuttua tämän sopimuksen määräyksiin.

Ehdon pätemättömyys

24. Vaikka jokin tämän sopimuksen ehdoista todettaisiin pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutusta koko sopimuksen pätevyyteen, ellei koko sopimus menetä merkitystään ehdon pätemättömyyden vuoksi.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

25. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

26. Toivomme, että välillemme ei tule riitaa. Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta tarvittaessa sinun ja meidän välinen riita ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä