Käyttöehdot

Peda.net-palvelun ikärajat, käyttöehdot ja huoltajalupa

Ikäraja ja käyttöehdot

Peda.net-palvelussa on ikäraja, joka on 13 vuotta. Ikäraja koskee henkilön oikeutta luoda itse tunnus järjestelmään. 13-vuotias tai sitä vanhempi voi luoda oman tunnuksensa, alle 13-vuotias saa järjestelmään tunnuksen vain huoltajan luvalla.

Ikäraja on määritelty palvelun käyttöehdoissa, jotka löytyvät täältä. Ikärajaan on päädytty perusteilla, jotka on kirjattu Jyväskylän yliopiston lakimiehen kirjoittamaan muistioon.

Ikärajavaatimukseen liittyvät myös palvelun seuraavat ominaispiirteet:

  1. Käyttäjä, myös alle 13-vuotias, voi julkaista sisältöjä omalla päätöksellään muille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, myös avoimeen internettiin. Opettaja/koulu/kunta ei voi vaikuttaa siihen, miten laajalle oppilas julkaisee sisältöjään omasta profiilistaan. Palvelussa ei ole oppilaitos- tai kuntarajoja. Koulun julkaisemaa sisältöä hallinnoi luonnollisesti täysin koulu/opettajat.

  2. Oppilas voi käyttää palvelun henkilökohtaista profiilia, OmaTila, vaikka ei olisi kirjoilla missään oppilaitoksessa, opinnot päättyvät tai opiskelupaikka vaihtuu. Henkilökohtainen profiili on oppijan omaisuutta, ei koulun.

  3. Kuka tahansa voi tehdä palveluun käyttäjätunnuksen.
Käytännössä 15 vuoden ikäraja tarkoittaa sitä, että lukiolaiset ja esimerkiksi opettajat voivat luoda vapaasti itselleen tunnuksia, mutta peruskouluikäiset tarvitsevat tunnuksen luomiseen huoltajan luvan.

Huoltajalupa tunnusten luomiseksi palveluun

Palveluun voidaan tehdä oppilaille tunnuksia kahdella eri tavalla:

  1. Oppilas tilaa itse tunnuksen rekisteröitymissivun kautta.
    Jos alle 13-vuotias rekisteröi tunnuksen itse, tulee hänen antaa rekisteröitymistä varten huoltajan sähköpostiosoite. Asia kerrotaan rekisteröitymissivulla. Peda.net lähettää silloin tiedon huoltajalle, millaisesta palvelusta on kysymys. Huoltaja luovuttaa tässä tapauksessa tunnuksen huollettavalleen.

  2. Koulu luo oppilaalle tunnuksen.

Vaikka tunnukset luovutetaan oppilaille koulun toimesta, on koululla oltava huoltajan lupa tehdä ja antaa tunnus alle 13-vuotiaalle. Luvan kysymiseen on valmis lomakepohja, joka on liitteenä ja se löytyy myös Peda.netin infosivulta.

Oppilaitos voi kysyä luvan tunnusten luomiseen huoltajilta myös jollakin toisella tavalla tai toisella lomakkeella. Luvan kysyminen voidaan hoitaa esimerkiksi kouluun ilmoittautumisten yhteydessä. Samalla voidaan kysyä lupa sosiaalisen median palveluiden käyttöön yleisemminkin. Olennaista on, että koululta löytyy kysyttäessä luvat, joihin tunnusten luominen on perustunut. Lue lisää miksi huoltajalupa on hyvä pyytää.

Tarkoituksena on välttää tilanne, jossa alle 13-vuotiaille otettaisiin käyttöön avoimuuteen perustuva sosiaalisen median palvelu ilman että huoltajat olisivat selvillä siitä, millaisesta palvelusta on kysymys.

Peda.net myöntää koulukohtaisen oikeuden luoda tunnuksia oppilaille. Lupa annetaan yhdelle henkilölle, ja Peda.net lähettää hänelle myös kaikki ikärajaa koskevat tiedot.

Kaikissa tunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Peda.net ylläpitoon, info@peda.net.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä