Bargobihttat

Bargobihttat

BARGOBIHTTÁEVTTOHUSAT

Lohkandiplomabargobihtát 1.-2.-luohkkálaččaide

- Sárggo gova girjji váldoolbmos.

- Čále poastogoartta soapmasii girjji olbmuin.

- Daga gártta girjji dáhpahusbáikkiin.

- Sárggo juoga girjji dehálaš báikki.

- Nammabivdin: Oza girjjis olbmuid ja báikkiid namaid.

- Oza ja čále girjjis 10 miellegiddevaš sáni.

- Čuohppa aviisain govaid, mat heivejit girjái.

- Pláne girjái ođđa bearmma.

- Muital girjji birra luohkás.

- Hutka ja čále guhtta gažaldaga girjji dáhpáhusain.

- Buvtte 5 girjái gullevaš dávvira ja muital mo dat gullet dasa.

- Sárggo gova girjji hávskkes dahje gelddolas sajis.

- Vállje girjji buoremus saji ja loga dan earáide.

- Buđal girjji olbmos sággedohkká. Hutka, maid dat háliida muitalit du luohkkái.

- Vállje girjjis saji, gos muitaluvvo girjji váldoolbmo birra. Loga dan earáide.

- Veardit makkár seammálágánvuođat girjjis leat du eallima ektui.

- Vállje girjjis 3 ášši ja čájet daid luohkás. Eará oahppit galget árvidit maid don čájehat.

- Vállje divtta, masa don liikot. Loga dan nuppiide dahje sárggo gova das.