Oppilashuolto / Uáppeeaidârdâs

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan vastaanottotilat ovat B-rakennuksen toisessa kerroksessa.

Määräaikaistarkastukset

Sairaanhoitajan tarkastukset ovat 2. ja 5. luokalla. Lääkärintarkastukset järjestetään ensimmäisen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Kahdeksannen luokan oppilaat saavat nuorison lääkärintodistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Tarkastuksista tiedotetaan koteihin erikseen tarkemman ajankohdan varmistuttua.

Hammashuolto

Kaikki oppilaat ovat ilmaisen hammashoidon piirissä. Hoidot annetaan Inarin hammashoitolassa valtakunnallisten ohjeistojen mukaan laaditun suunnitelman mukaisesti.

Puheterapeutin palvelut

Puheterapeutti antaa tarveharkintaisesti koulupäivän aikana terapiaa oppilaille, muusta puheopetuksesta vastaa ensisijassa erityisopettaja.