I Talo/Koti 2005-2006

Comenius-projekti syksyllä 2005 Iitin lukiossa

 • "Ylimääräinen" koordinaattoreiden kokous 28.9.-1.10.2006 IRENE-projektin päätöstilaisuuden yhteydessä Frankfurtissa. Tapaamisen aikana koordinaattorit tutustuivat projektia koordinoivaan kouluun Helmholzschuleen, sen Comenius-opiskelijoihin, rehtoriin ja opettajiin. Koordinaattoreilla oli myös tilaisuus tavata vanhempien edustajia ja osallistua vanhempien järjestämään "Helmholzschule feiert" -iltajuhlaan. Iitin lukiosta kokoukseen osallistui ruotsin/saksan lehtori Maija-Liisa Salonurmi.

 • Eri oppiaineissa teemaa "lempipaikkani" on käsitelty eri tavoin
  -Englanti
  ja saksa: kuvitettuja kertomuksia lempipaikasta
  -Uskonto
  : kuvitettuja kertomuksia, runoja, video ja oma sävellys uskonnollisesta lempipaikasta
  -Maantieto
  : kysely lempipaikasta

 • Ensimmäinen virallinen työkokous Poznaninssa Puolassa 4.11.-9.11.2006Kokoukseen osallistuivat rehtori Ari Toropainen, lehtorit Lasse Alinen ja Maija-Liisa Salonurmi sekä opiskelijat Mari Tanninen, Niina Suokas, Juho-Heikki Ollikainen ja Sebastian Sihvola.

 • Työkokoukseen osallistuneiden opiskelijoiden aamunavaus koko koululla

Comenius-projekti keväällä 2006 Iitin lukiossa

 • Rehtoreiden kokous West Kirbyssä Englannissa 18.1. - 21.1.2006 Iitin lukiosta kokoukseen osallistui rehtori Ari Toropainen

 • Kansainvälinen Comenius-työkokous Iitin lukiolla 21.4. - 26.4.2006. Työkokoukseen osallistui kaikki kuusi koulua, joten osanottajia oli kaiken kaikkiaan 100 henkilöä.Tämän todella mittavan tapaamisen suunnittelu, järjestely ja toteutus muodostivat suuren osan projektitoiminnastamme keväällä 2006.

 • Comenius-ryhmä Comenius-ryhmän opiskelijat valmistelivat huhtikuussa 2006 Iitin lukiolla pidettyä kansainvälistä työkokousta ja tekivät Comenius-projektimme teemaan liittyviä pieniä töitä eri oppiaineiden opettajien johdolla.

 • Opettajanvaihto: Englannin lehtori Outi Korpinen vieraili viikon ajan saksalaisessa parterikoulussamme Frankfurtissa keväällä 2006.

 • Oppilaiden omaehtoinen yhteydenpito partnerikoulujemme opiskelijoihin vilkastui huhtikuun tapaamisen jälkeen ja osa opiskelijoista on kesän aikana tehnyt matkoja Comenius-opiskelijoiden luo.