Iitin lukio

Iitin lukio

Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot joita edellytetään ylioppilastutkintopohjaisiin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukion tavoitteisiin kuuluu lisäksi edistää nuorten aikuisten kasvamista niin, että heistä kehittyy aloitekykyisiä, yritteliäitä, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia aikuisia.

Lukion oppimäärään laajuus on 75 suoritettua kurssia. Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista, syventävistä sekä koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisia kursseja tulee suorittaa vähintään 47 kurssia (lyhyt matematiikka) tai 51 kurssia (pitkä matematiikka). Syventäviä opintoja tulee suorittaa vähintään 10 kurssia. Lisäksi opiskelijan opinto-ohjelmaan voi kuulua muita opetussuunnitelman mukaisia kursseja.

Lukio-opinnot on suunniteltu laajuudeltaan kolmivuotiseksi, mutta tarvittaessa sen suorittamiseen saa käyttää neljä vuotta. Koska lukioaika on suhteellisen lyhyt, on tärkeää, että lukioon tulevat opiskelijat aloittavat opiskelun tarmokkaasti heti alusta alkaen ja omaksuvat lukion vaatimat, itsenäistä työntekoa ja oma-aloitteisuutta korostavat asenteet. Tuloksellinen opiskelu on säännöllistä. Opiskelijan tulee kehittää opiskelutaitoja jatkuvasti ja opiskella oppiakseen.

Iitin kunnan kieliohjelman mukaan Iitin lukiossa seuraava kielivalikoima: A1- kieli englanti, A2-kieli saksa, B1-kieli ruotsi, B2- kielet ovat ranska, saksa ja venäjä , B3-kielet ranska, saksa ja venäjä sekä espanja, jonka opetuksessa hyödynnetään ulkopuolista verkkokurssitarjontaa.

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tehokkaasti opiskelun tukena sekä monipuolistamaan opetusmenetelmiä. Tehokas vierailijaverkko mahdollistaa opiskelijoiden omien sähköisten laitteiden käytön opiskelussa. Iitin lukio käyttää peda.net – oppimisympäristöä opiskelun tukena. Iitin lukiolle on muodostunut toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto Erasmus-hankkeen ja Ranskan kielen ja kulttuurin opetuksen kehittämishankkeiden kautta.

Iitin lukiossa on valtakunnallisten pakollisten kurssien ja syventävien kurssien lisäksi monipuolinen koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valikoima. Kursseja tarjotaan mm. tietotekniikassa, kuvataiteessa, musiikissa, yrittäjätiedossa, ilmaisutaidossa ja sosiaalipalvelussa. Iitin lukion erikoisuutena on mahdollisuus opiskella soveltavina kursseina talotekniikkaa. Opetus järjestetään yhteistyössä Halton Oy:n kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniikan peruskurssi. Lukiodipomeja voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja mediassa. Lisäksi on mahdollisuus sisällyttää opintoihin teemaopintoja: Monitieteinen ajattelu, Tutkiva työskentely teknologialla ja Osaaminen arjessa.