Iitin lukio

Iitin lukio

Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot joita edellytetään ylioppilastutkintopohjaisiin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukion tavoitteisiin kuuluu lisäksi edistää nuorten aikuisten kasvamista niin, että heistä kehittyy aloitekykyisiä, yritteliäitä, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia aikuisia.

Lukion opiskelija voi suunnitella oman opinto-ohjelmansa  kurssivalintakortin ja kurssitarjottimen avulla. Lukion oppimäärään laajuus on 75 suoritettua kurssia. Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista, syventävistä sekä koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisia kursseja tulee suorittaa vähintään 47 kurssia (lyhyt matematiikka) tai 51 kurssia (pitkä matematiikka). Syventäviä opintoja tulee suorittaa vähintään 10 kurssia. Lisäksi opiskelijan opinto-ohjelmaan voi kuulua muita opetussuunnitelman mukaisia kursseja.Lukio-opinnot on suunniteltu laajuudeltaan kolmivuotiseksi, mutta tarvittaessa sen suorittamiseen saa käyttää neljä vuotta. 

Iitin kunnan kieliohjelman mukaan Iitin lukiossa seuraava kielivalikoima: A1- kieli englanti, A2-kieli saksa, B1-kieli ruotsi, B2- kielet ovat ranska, saksa ja venäjä , B3-kielet ranska, saksa ja venäjä sekä espanja, jonka opetuksessa hyödynnetään ulkopuolista verkkokurssitarjontaa.

Iitin lukiolle on muodostunut toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto Erasmus-hankkeen ja Ranskan kielen ja kulttuurin opetuksen kehittämishankkeiden kautta. Yhteistyökoulut ovat Saksassa , Ranskassa, Iso-Britanniassa, Puolassa ja Unkarissa

Yrittäjyys - ja teknologiakasvatuksen kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen ja monipuoliseen teknologian soveltamiseen opiskelussa: 3D-tulostamiseen, drone-, ja 360-kuvaukseen sekä erilaisiin virtuaaliympäristöihin. Talotekniikan laboratoriokurssi järjestetään yhteistyössä yhteistyössä Halton Oy:n kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniikan peruskurssi.

Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja mediassa.