Pienryhmäopetus

Pienryhmäopetus

PIENRYHMÄOPETUS

Erityinen tuki toteutetaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Mikäli se ei ole oppilaan yksilöllisten edellytysten kannalta mahdollista, opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisen tuen pienryhmässä.

Edvin Laineen koulussa pienryhmiä on kuusi, joissa opiskelee vuosittain keskimäärin noin 50 oppilasta.

Oppilaiden erityisen tuen tarve johtuu: 
kielellisistä erityisvaikeuksista
neurologisista sairauksista
autismin kirjoon liittyvistä ongelmista
tarkkaavaisuuden ongelmista
sosioemotionaalisista vaikeuksista

Edvin Laineen koululla on oikeus antaa 2-vuotista esiopetusta (pidennetty oppivelvollisuus). Esiopetus toimii siltana varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Moniammatillinen yhteistyö kodin ja eri ammattiryhmien asiantuntijoiden kanssa liittyy saumattomasti esiopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti ja sitä toteutetaan HOJKSien avulla.

Perusopetuksen (luokka-asteet 1-9) opetustyössä pyrimme opettamaan oppilaille perustiedot- ja taidot ja ohjaamaan heidät hahmottamaan kokonaisuuksia. Pienryhmissä opiskelee erilaisia oppilaita ja kaikilla heillä on erityisen tuen tarve. Siksi on merkityksellistä löytää jokaiselle parhaat menetelmät, materiaalit ja apuvälineet oppimisen mahdollistamiseksi. Jokaiselle oppilaille laaditaan moniammatillisessa yhteistyönä HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämisen suunnitelma). 

Pienryhmätoiminta järjestetään koulussamme inkluusioperiaatten mukaisesti. Pienryhmät toimivat pariluokkina yleisopetuksen ryhmien kanssa.

Opetustoimintamme yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollisimman monen oppilaan siirtyminen omaan lähikouluunsa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä