Montessoripainotteinen opetus

Montessoriluokka valokuva.

Auta minua tekemään itse

Montessorimenetelmä perustuu italialaisen Maria Montessorin (1870-1951) kehittämään teoriaan, jonka mukaisia kouluja ja luokkia on sekä Suomessa että muualla maailmassa. Montessori kehitti menetelmänsä tarkkailemalla lapsia ja heidän työskentelyään.

Montessori havaitsi lapsen kehityksessä herkkyyskausia, jolloin tiettyjen taitojen oppiminen on luonnollista ja helppoa. Lapsi siirtyy noin kuuden vuoden iässä kehityksessään toiseen kauteen. Tällöin mielenkiinto siirtyy lähiympäristöstä kohti ympäröivää maailmaa ja ikätovereita. Kouluikäisellä lapsella onkin älyllinen herkkyyskausi, johon sisältyvät kulttuurin omaksuminen sekä moraalinen ja sosiaalinen herkkyyskausi.

Opetustilan yksi tehtävä on herättää lapsessa tutkivaa mieltä ja halua työskennellä mielekkäiksi kokemiensa välineiden kanssa. Jotta kukin lapsi voisi edetä omien kehitysedellytystensä mukaisesti, on luokassa oleva montessorivälineistö koottu avohyllyihin. Välineistö on useissa maissa tehtyjen kokeilujen pohjalta syntynyt systemaattisesti järjestetty, asteittain vaikeutuva kokoelma oppimateriaalia. Se on suunniteltu itsekorjaavaksi, jolloin pieninkin lapsi pystyy itsenäiseen työskentelyyn. Kokonaiskuvan luominen opetuksessa on oleellista ennen yksityiskohtien tarkemaa tutkimista. Välineistön tavoitteena on auttaa lasta itsenäiseen, yksilölliseen ja luovaan oppimiseen.

Oppilaalla on oma työsuunnitelma, jonka mukaan hän etenee matematiikan, äidinkielen, biologian, maantiedon ym. välineillä. Työskentelyjärjestyksen hän voi valita itse. Työtapa on pääosin yksilöllinen työ. Jotkut materiaalit soveltuvat pienryhmä- ja erityisesti parityöskentelyyn. Opettaja esittelee välineet yksilöllisesti tai ryhmissä. Vapaus valita työskentelyjärjestys, paikka ja muoto (yksilö-, parityö) kasvattavat Montessorin mukaan sosiaalisuuteen ja vastuuseen samoin kuin eri ikäisten (1-2 lk) lasten työskentely samassa luokassa. Kasvaminen kohti itsenäisyyttä ja yhteistyötä tapahtuu luonnollisella tavalla: kukin saa vuorollaan kokea, millaista on olla autettavana ja avun antajana. Välitunnit eivät katko oppilaan työtä, vaan työrupeamat ovat pidempiä kuin perinteisessä luokassa.

Edvin Laineen koulun montessoripainotteisessa opetuksessa pyritään huomioimaan välituntien tarve oppilaiden vireystilan mukaan.

Opettajan tehtävä on auttaa lasta löytämään jokaisen yksilölliset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen. Opettaja tarkkailee ja ohjaa sekä poistaa esteet oppimiselta. Ryhmäopetusta käytetään Edvin Laineen koulussa osassa äidinkielen ja matematiikan tunneista. Uskonto-, liikunta ja musiikkitunnit noudattavat perinteistä tuntijakoa. Opettaja on viime kädessä vastuussa siitä, että peruskoulun oppimäärät saavutetaan. Tuki- ja erityisopetus toimivat kuten muillakin luokilla.

Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Vanhemmille järjestetään menetelmään tutustumisiltoja ja materiaalia valmistetaan talkootyönä. Oppilaan työsuunnitelmat opettajan ja oppilaan oman arvion kera käyvät myös kotona vanhempien nähtävänä ja kommentoitavana. Oppilasarviointiin kuuluvat myös vanhempaintapaamiset.

Edvin Laineen kouluun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat voivat valita joko yleisopetukseen tai montessoripainotteiseen opetukseen. Etusijalla ovat montessoripäiväkodista tulevat oppilaat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä