Verkostojen osallistaminen

Verkostoyhteistyö

Verkostoissa korostuu yhteistyö. Verkostoyhteistyö tarjoaa oppilaille mielekkäitä oppimisympäristöjä. Verkostot rakennetaan molemminpuolisen hyödyn saamiseksi ja osaamisen rikastuttamiseksi. Ne toimivat kanavina, joiden kautta koulun on mahdollista päästä käsiksi opettajien osaamista täydentävään tietoon ja taitoon. Verkostoissa innovoidaan yhdessä, rakennetaan ja kokeillaan uutta sekä opitaan toisilta. Onnistumisen kannalta keskeistä on toimijoiden hyvä yhteistyö. Osallistujien kokoonpano voi vaihtua eri projekteissa.

Esimerkkejä Humppilan yläasteen yhteistyöverkostosta

Humppilan seurakunta
 • aamunavauksia
 • joulu- ja kevätkirkko

Nuorisotoimi
 • Nuoriso-ohjaaja koululla

Kirjasto
 • kirjastonhoitajan kirjavinkkaukset koululla
 • kirjastovierailut
 • työpajat koululla
Yhteistyö koulun ja kodin välillä
 • huoltajien osallistaminen esim. lauantaikoulupäivään

Varhaiskasvatus
 • oppilaiden pitämät satuhetket päiväkodilla

Kirkonkulman koulu
 • kotitalousvierailut
 • tet-jaksot alakoululla
 • yhteiset juhlat ja muut tilaisuudet
MLL
 • yhteistyö tukioppilaiden kanssa

Humppilan yritykset
 • yritysvierailut
 • yrittäjyyskasvatus
 • työelämään tutustuminen