Huoltajien osallistaminen

Tiedottaminen

Kaikille luokka-asteille järjestetään vanhempainilta. Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla puhutaan valinnaisaineista ja yhdeksännellä luokalla keskitytään yhteishakuun ja jatko-opiskelupaikkoihin. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta vanhempainvarttiin toisen jakson alkupuoliskolla.

Lukuvuositiedote sisältää koulun ja opettajien yhteystiedot ja tietoa jaksotuksesta, työ- ja loma-ajoista ja koulun järjestyssäännöistä. Tiedote on luettavissa Wilman etusivulla tai Peda.net sivustolla.

Humppilan yläasteella on käytössä Peda.net sivusto josta löytyy kattavasti tietoa koulun toiminnasta, koulun työsuunnitelma ja lukuvuosittain erilaista sisältöä koulun arjesta. Wilma on päivittäisessä käytössä oppilailla, huoltajilla sekä koulun henkilökunnalla.

Wilma

Wilma on:
  • Opettajien työkalu mm. arviointiin, poissaolojen merkitsemiseen sekä yhteydenpitoon huoltajien kanssa.
  • Huoltajille keino koulunkäynnin seuraamiseen sekä yhteydenpitoon lapsensa opettajien kanssa.
  • Viestitoiminto, jonka keskustelut voivat olla kahdenkeskisiä tai yleisiä keskusteluketjuja
  • Kurssipalaute, kyselyt, sähköiset hakemuslomakkeet, päätökset, koko opiskeluaikainen arvosanahistoria ja paljon muuta!
Poissaoloista ilmoitetaan koululle ensimmäisenä poissaolopäivänä, ilmoitus tehdään Wilmassa.
Lyhyet poissaolot, kuten sairauspoissaolot, joita ei tarvitse erikseen anoa, ilmoitetaan aina Wilman kautta. Ilmoitus koskee vain kuluvaa päivää ja sen voi tehdä ennen klo 12. Seuraavan päivän poissaolon voi ilmoittaa klo 12 jälkeen. Mikäli oppilas sairastuu kesken päivän tai joutuu muusta pakottavasta syystä keskeyttämään koulupäivänsä on lupa poistumiseen kysyttävä luokanvalvojalta, vararehtorilta tai rehtorilta. Poistumisesta informoidaan huoltajia.

Humppilan Wilman osoite on https://humppila.inschool.fi

Jokainen opettaja lukee Wilma-viestit viimeistään seuraavana koulupäivänä. Esim. perjantaina klo 12 lähetettyyn viestiin opettaja vastaa viimeistään maanantaina klo 15. Mikäli asiasi on kiireellinen, käytä puhelinta!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä