Humppilan yläasteen toimintakulttuuri ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Yläaste antaa perusopetuksen mukaista ja oppilaan ikäkauden huomioivaa opetusta, joka tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Näitä ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koulun tavoitteena on auttaa oppilaita saavuttamaan hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppilaat ovat mukana tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Oppilaat ohjataan ilmaisemaan myönteisellä tavalla itseään ja tuntemaan ja arvostamaan sekä omaa elinympäristöään että muita kulttuureja. Oppilaita kasvatetaan hyvään käytökseen ja kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja.

Kouluyhteisö ohjaa oppilasta ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Koulu tarjoaa tietoja ja taitoja itsestä huolehtimiseen muuttuvassa arjessa ja työelämässä pärjäämiseen, mahdollisuuden harjoitella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen.

Oppilaita rohkaistaan arvostamaan itseään sekä tunnistamaan oma erityislaatuisuutensa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa. Tavoitteena on tuottaa toimeen tarttuvia, itseensä luottavia ja aktiivisia, suvaitsevaisia yhteiskunnan jäseniä, jotka luottavat omiin kykyihinsä, muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä