Oppimisen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialainen oppimiskokonaisuus 2019-2020

Tänä lukuvuotena kiinnitämme erityisesti huomiota henkiseen hyvinvointiin ja itsetuntemukseen. Mielen hyvinvointi ja omien tunteiden tunnistaminen vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme muita ihmisiä ja ympäristöä kaikissa arjen tilanteissa. Lukuvuoden aikana tavoitteita toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä sekä tapahtumien, teemapäivien ja monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta.

Lukuvuoden 2019-2020 monialainen oppimiskokonaisuus pyrkii tutustuttamaan oppilaat niihin keinoihin, joilla itse voi pitää huolta omasta henkisestä hyvinvoinnistaan. Mielenterveyden teemaa lähestytään liikunnan, itsetuntemuksen sekä harrastusten, kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Oppimiskokonaisuus toteutetaan neljänä teemapäivänä, jotka sijottuvat jokaisen jakson loppuun. Hyvinvoinnin teemavuoden käynnistää teemapäivä, jonka järjestelyihin osallistuu oppilashuolto sekä nuoriso-ohjaaja. Tämän lisäksi lauantaikoulupäivänä hyvinvoinnin teemaa lähestytään kuntoliikunnan ja yhdessäolon näkökulmasta.

Toteutamme oppimiskokonaisuuden osittain luokka-asteet ja oppiaineiden rajat ylittävästi.

Teemapäivät ovat: 31.8., 5.9. 11.10., 19.12., 13.3. ja 18.5.