Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset

Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset 2019-2020

Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteista on valittu lukuvuoden 2019-2020 painopisteiksi kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3).

L2-osa-alueista keskitymme hyviin käytöstapoihin, mikä näkyy suhtautumisessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. L3-osa-alueista kiinnitämme erityisesti huomiota henkiseen hyvinvointiin ja itsetuntemukseen. Mielen hyvinvointi ja omien tunteiden tunnistaminen vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme muita ihmisiä ja ympäristöä kaikissa arjen tilanteissa. Lukuvuoden aikana tavoitteita toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä sekä tapahtumien, teemapäivien ja monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kiinnitämme huomiota edellisten vuosien tapaan hyvään käytökseen välitunneilla ja ruokailussa.

Lisää laaja-alaisen osaamisen tavoitteista:
https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/laaja-alainen_osaaminen_ja_aihekokonaisuudet/laaja-alainen_osaaminen