Järjestyssäännöt

Humppilan yläasteen järjestyssäännöt

Peruskoululain 41 § mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Koulun yhteisestä omaisuudesta ja omasta opiskeluympäristöstä huolehtiminen on jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus.

Humppilan yläasteella noudatetaan seuraavia sivistyslautakunnan vahvistamia järjestyssääntöjä:

 • Koulussa käyttäydytään kohteliaasti, käytetään asiallista kieltä eikä kiroilla.
 • Toista kohdellaan kunnioittavasti, kaikki otetaan mukaan eikä ketään kiusata.
 • Jalkineet, päällysvaatteet ja päähineet jätetään naulakkoon sisälle tultaessa.
 • Oppitunnin alussa noustaan seisomaan ja tervehditään.
 • Oppitunnilla annetaan työrauha, noudatetaan opettajan antamia ohjeita.
  Puheenvuoro pyydetään viittaamalla.
 • Kännykät ja muu elektroniikka pidetään äänettömällä ja kännykkäparkissa oppitunnin aikana, ellei opettaja erikseen pyydä niitä käyttämään. Koulu vastaa vain koulunkäyntiin liittyvistä tavaroista.
 • Annetut tehtävät hoidetaan, tekemättä jääneet tehtävät tehdään läksyparkissa, tarvittaessa koulun jälkeen.
 • Välitunnille mennään viivyttelemättä eikä oppitunneilta myöhästytä.
 • Välitunnit vietetään sovitulla välituntialueella.
 • Lumipallojen, kivien ja muiden esineiden heittely on kiellettyä.
 • Koulupäivän aikana pysytään koulualueella.
 • Koulualue pidetään siistinä ja viihtyisänä.
 • Koulun ja kenen tahansa omaisuuden turmeleminen on rangaistavaa ja aiheutettu vahinko on korvattava.
 • Onnettomuuksista, tapaturmista, kiusaamisesta ja vahingonteosta tulee heti ilmoittaa koulun henkilökunnalle.
 • Energiajuomat ja muut virvokkeet eivät kuulu koulupäivään.
 • Huumeiden, päihteiden, tupakkatuotteiden, tulentekovälineiden sekä vaarallisten esineiden käyttö ja hallussapito on kiellettyä.
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Oppilas voidaan poistaa luokasta, hänet voidaan määrätä puhutteluun, jälki-istuntoon tai kasvatukselliseen keskusteluun yhdessä huoltajien kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä