Oppimistyylit

Vinkkejä opiskelutekniikoihin

Jokaisella meistä on erilaisia tapoja oppia asioita. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa opiskella. Siksi on hyvä tutustua erilaisiin oppimistekniikoihin. 

Opotunneilla käymme läpi erilaisia tyylejä ja tekniikoita opiskella. Videoilta pääset katsomaan muutamia vinkkejä.

https://areena.yle.fi/1-3811909


Oppimistyylit

Mitä tarkoittaa oppimistyyli?

a) tapa, jolla hankitaan ja käsitellään tietoa
b) tapa, jolla opittavaa asiaa lähestytään tai jäsennetään omassa opiskelussa
c) tapa, jolla opitaan helpoimmin ja mieluiten.

- oppimistyyli kehittyy koko eliniän, lapsuudesta aikuisuuteen
- muokkautuu koulussa; erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä

Oppimistyylejä kuvataan eri tavoilla ja käsitteillä. Jokaisella on jokin vallitseva oppimistyyli, mutta jokainen voi vaihdella tiedon prosessointitapaa riippumatta omasta vallitsevasta tyylistään.

Ensimmäinen määritelmä luokittelee tyylit seuraavasti:
1) Auditiivinen = oppii parhaiten kuuloaistin avulla
2) Visuaalinen = oppii parhaiten näköaistin avulla
3) Kinesteettinen = oppii parhaiten tuntoaistin avulla

Testi oppimistyylin tunnistamiseen:http://www.tenviesti.fi/test1.htm

Toisessa määritelmässä oppimistyylit on tässä jaettu neljäksi ryhmäksi, joka pohjautuu kuuluisan professorin David A. Kolbin kokemuksellisen oppimiseen teoriaan. Toimintatavan mukaan jaetut oppimistyylit ovat seuraavat:
1. Osallistuja
2. Tarkkailija
3. Päättelijä
4. Toteuttaja

Tee testi: http://www.tenviesti.fi/test2.htm

Kolmas määritelmä jakaa oppimistyylit näin:

Oppimistyylin mukaan oppija voi olla
1) Aktiivinen osallistuja (aktivisti)
- oppii parhaiten ollessaan yhtä aikaa mukana monessa lyhyessä ja nopeatempoisessa toiminnassa
- oppimistavoiksi soveltuu projekti- ja kehitystehtävät, joihin saa tarvittaessa apua, tietoa ja opastusta

2) Käytännön toteuttaja (pragmaatikko)
- oppii parhaiten saadessaan välittömästi mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön
- oppimistavoiksi soveltuu erittäin hyvin käytännön tekeminen ja kokeileminen ns. työssäoppiminen

3) Looginen ajattelija (teoreetikko)
- oppii parhaiten silloin kun oppimistilanteessa on mahdollista kysellä ja kokeilla
- oppimistavoiksi soveltuvat perinteiset kurssit ja koulumuotoinen opetus

4) Harkitseva tarkkailija (pohdiskelija)
- oppii parhaiten ajattelemalla ennen toimintaa ja huomioimalla sekä analysoimalla
- oppimistavoiksi soveltuvat itsenäinen opiskelu ja kirjojen lukeminen

Testi oman oppimistyylin tunnistamiseen: http://www.humanic.fi/php/oppimistyylit.php

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä