Läksyjä lukemaan

Läksyjä lukemaan

Läksyjen lukemisella on opiskelussa keskeinen merkitys. Tavoitteena on luetun aineksen ydinkohtien mieleenpalauttaminen ja sisällön ymmärtäminen.

Läksyjen lukemisessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi SSMK -tekniikkaa. Samaa nelivaiheista menetelmää voi käyttää myös kokeisiin valmistautuessa. Kokeisiin valmistautuessa täytyy toki varata pidempi aika, sillä koealue on sivumäärältään yksittäistä läksyjä pidempi.

1. SILMÄILE läksy ensin kokonaan. Lue otsikot, tutki kuvat ja kuvatekstit, silmäile taulukot ja kuviot.

2. SYVENNY tämän jälkeen läksyyn siten, että luet sen huolellisesti läpi. Alleviivaa tärkeät sanat ja tukisanat. Voit myös kirjoittaa ne vihkoon.

3. MUISTELE lukemaasi. Lue läksy tässä vaiheessa kappale kerrallaan. Pysähdy jokaisen kappaleen jälkeen ja muistele mm. mitä lukemassasi kappaleessa käsiteltiin ja mitä faktatietoja jaksossa annettiin.
Muistelemalla saat selville, mitkä kohdat eivät ole jääneet mieleesi ja mitkä vaativat vielä kertaamista.

4. KERTAA lopuksi läksy tai koealue kokonaan läpi. Kertaus on tehokkainta, jos suoritat sen jonkin aikaa lukemisen ja muistelemisen jälkeen. Kertaus on illalla ja aamulla ennen kouluun lähtöä erittäin tehokasta. Käytä kertauksessa apuna otsikoita, alleviivauksia, kuvia ja kuvatekstejä!

Lähde: Oppilaanohjauksen oppikirja: Futurix omatoimikirja 2010-2012.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä