TET

TET

TET- eli työelämääntutustumisjakson tarkoituksena on

 • luoda oppilaille totuudenmukainen kuva työelämästä ja työmarkkinoista
 • tutustuttaa oppilas työelämän pelisääntöihin ja työyhteisöön
 • auttaa oppilasta selkiyttämään ja täsmentämään omia jatko-opinto – suunnitelmiaan
 • saada käsitys eri ammateissa vaadittavasta koulutuksesta sekä ominaisuuksista
 • opettaa ahkeruutta ja vastuuntuntoa
 • saada oppilas arvostamaan työntekoa ja koulutusta sekä parantaa opiskelumotivaatiota

Työaika on päivittäin kuusi tuntia, johon sisältyy ruokatauko. Oppilas ja työnantaja sopivat työajoista ja ruokailujärjestelyistä ensimmäisenä tutustumispäivänä.

Tutustumisjaksolla noudatetaan koulun sääntöjä. Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet ja selvitetään vastuukysymykset. Työssä noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia määräyksiä. Työpaikalla ohjaa ja opastaa nimetty vastuuhenkilö. Jos hän aiheuttaa työpaikalla sääntöjenvastaisella käyttäytymisellä vahinkoa, hän on korvausvelvollinen.

Oppilas ruokailee koululla tai työpaikalla. Mahdollisiin korvaukset matkat ja ruokailu maksetaan vain kuitteja vastaan tilille jälkeenpäin. 3,5 €/ateria, 17 €/pvä matkat (max 85€/vko), 0,17€/ km mopo.

Tutustumisjakson aikana oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten hänelle ei makseta palkkaa.

TET-pelisäännöt

 • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien sääntöjen ja määräysten puitteissa.
 • Oppilaalle ei suoriteta tutustumisjakson ajalta rahallista korvausta, koska oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan vaan koululaisena tutustumassa työelämään.
 • TET-päivän pituus on n. 6h, mihin sisältyy ruokailutauko.
 • Mikäli työnantaja ei tarjoa ateriaa tai korvaa ruokailukustannuksia, oppilas käy syömässä lähimmässä koulussa.
 • Työpaikalla nimetty yhdyshenkilö perehdyttää, neuvoo ja ohjaa oppilasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä